İspanya’da yenilenebilir enerji en yüksek paya ulaştı

Elektrik tüketiminde yenilenebilirin payı %40’a düzeyinde gerçekleşti

2 Ocak 2019

İspanya elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

İspanya elektrik dağıtım şebekesi operatörü Red Eléctrica de España tarafından geçtiğimiz hafta yapılan, ön bilgilere ve tahmine dayalı açıklamaya göre ülkenin 2018 yılı elektrik talebinin %40’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu oran 2017’de %33,7 olarak gerçekleşmişti.

Açıklanan verilere göre elektrik talebini karşılamada rüzgar enerjisi santrallerinin payı %19,8, fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin payı %3, termal güneş enerjisi santrallerinin payı ise %1,8 oldu.

Hidroelektrik santralleri ise bir yıl önceye göre 6,3 puan artış ile ülkenin elektrik talebine %17,3 oranında katkı sağladı.

Fosil ve nükleer enerjinin payı geriledi

Geçtiğimiz yıl ülkenin elektrik talebini karşılamada 2017’ye göre nükleer enerjinin payı %22,4’ten %21,4’e, kömürün %17,1’den %14,5’e, doğal gazın payı ise 13,6’dan 10,8’e geriledi.

2018’de İberya yarımadasındaki elektrik talebi 254,1 Teravat-saat (TWh), ülkenin yarımada dışındaki egemenlik alanları olan Kanarya adaları, Balearic adaları ile Kuzey Afrika kıyısındaki Ceuta ve Melilla şehirlerinin toplam talebi ise 15,3 TWh oldu.

İspanya’nın elektrik üretim kapasitesi ise %0,2 oranında azalış ile 98,651 MW’a geriledi. Red Eléctrica de España açıklamasında göre kapasite azalışına devreden çıkan doğal gaz santralleri neden oldu.

Açıklamada ayrıca 2019’da İspanya’nın elektrik üretim kapasitesine toplam kurulu güçleri 8.000 MW düzeyinde olacak rüzgar türbini ve fotovoltaik sistemin ilave edilmesi ile yenilenebilir enerjinin payının çok daha artacağına vurgu yapıldı.