İspanya yenilenebilir teşviklerini yine düşürdü

İspanyol hükümetinin kararının sektörde iflaslara neden olacağı öngörülüyor

19 Temmuz 2013

İspanya hükümeti enerji sektörüne sağlanan destekler nedeni ile ülke bütçesinde oluşan açığı kapatmayı hedefleyen önemli kararlar açıkladı. Enerji şirketlerinin yıllık gelirlerini 2.7 milyar avro azaltmayı hedefleyen kararların en olumsuz etkiyi ise güneş enerjisi yatırımlarında göstermesi bekleniyor.

İspanya Sanayi Bakanı Jose Manuel Soria tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ülkedeki enerji şirketlerinin elektrik iletim, dağıtım ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetlerinden sağladıkları gelirlerde kesintiye gidileceğini aynı zamanda elektrik fiyatlarının yükseltileceğini söyledi.

İspanyol Bakan açıklamasında alınan önlemlerin kimse için kolay olmadığını fakat kesinlikle gerekli olduğuna vurgu yaparken, bu yıl 4.5 milyar avro olarak gerçekleşmesi beklenen açıktaki artışın herhangi bir önlem alınmasaydı 10.5 milyar avro olarak gerçekleşebileceğini, elektrik fiyatlarının yüzde 42 oranında artabileceğini ve sistemin iflasına neden olabileceğini iddia etti.

Soria bu nedenle ülkedeki elektrik fiyatlarının Ağustos ayından itibaren yüzde 3.2 oranında artırılacağı ve enerji firmalarına sağlanan ödemelerin ”makul karlılık” seviyelerine çekileceğini söyledi.

İspanya Sanayi Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre bu adımlar sayesinde elektrik gelirlerinde 900 milyonluk artış ve enerji firmalarına sağlanan ödemelerde 2.7 milyar avroluk kesinti hedefleniyor. Ayrıca kamu bütçesinden açığı kapatmak için yıllık 900 milyon avroluk kaynak aktarılacak. Yüzde 7.5 olarak belirlenen ”makul karlılık düzeyi” ise yatırımların yaşı, toplam tutarları ve şimdiye kadar sağladıkları gelir gibi faktörlere göre özel olarak hesaplanarak, yatırımlara alım garantisi sağlanan 2001-2026 arası dönemini etkileyecek şekilde geriye dönük olarak uygulanacak.

İspanya’da 2001 yılından yürürlüğe giren uygulama ile elektrik dağıtım şirketlerine yenilenebilir enerji kaynaklı olarak üretilen elektriği piyasa fiyatlarının üzerinde satın alma yükümlülüğü getirilmiş aradaki farkı ise İspanyol hükümeti bu firmalara borçlanmaya başlamıştı. Sağlanan yüksek alım fiyatlarının da etkisi ile yatırımların beklentilerin üzerinde hızla artması ve İspanyol ekonomisindeki sorunların 2008 yılındaki küresel finans krizi döneminde derinleşmesi açığın bu yılın Mayıs ayında 26.06 milyar avroya kadar yükselmesine neden olmuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İspanyol Fotovoltaik Sanayisi Birliği kararın sektörde 1.3 milyar avroluk gelir kaybına yol açacağını, daha önceki kararlar nedeni ile bazı yatırımların gelirlerinin yüzde 40’a varan oranda  düştüğü sektörde iflasların yaşanacağı uyarısında bulundu.

İspanyol hükümeti 2010 yılından beri yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı teşvikleri 13.kez düşürmüş iken, geriye dönük olarak uygulanan bu kararlar nedeni ile yerli-yabancı bir çok şirketin ülke yönetimine açtığı davalar yargı aşamasında bulunuyor.

Ülkede faaliyet gösteren en büyük beş enerji şirketi olan Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Energias de Portugal ve E.ON’un oluşturduğu  UNESA tarafından yapılan açıklamada ise karar ”adaletsiz ve oransız” olarak nitelenirken, üyelerinin kararlardan dolayı 1 milyar dolarlık yük ile karşılaşacağı ve istihdamlarını önemli ölçüde düşürmeleri ile ülkedeki yatırımlarını tekrar düşünmelerine neden olacağı ifadeleri yer aldı.

İspanya’nın 2012 sonu itibari ile rüzgar enerjisinde 22,213 MW, güneş elektriğinde 4,400 MW, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) alanında ise 1,878 MW kurulu gücü bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ise ülkenin 2012 yılı elektrik talebini yüzde 32’ye oranında karşılamıştı.