İspanya Yenilenebilir Enerji Gücünü İki Katına Çıkaracak

İspanya Ekonomi Bakanlığı ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefleyen bir plan açıkladı

4 Mart 2010

İspanya Ekonomi Bakanlığı İspanyanın kurulu enerji gücünde yenilenebilir enerjinin payını 10 yıl içinde iki kat kadar artırılmasının planlandığını açıkladı. 2009 yılı itibari ile ülkedeki kurulu gücün yüzde 13’ünü yenilenebilir enerji sistemleri oluştururken 2020 yılında bu oranın yüzde 23 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerinin öncelikli olacağı plan doğrultusunda 2020 yılında İspanya’nın enerji talebinin yüzde 42’sinin yenilenebilir enerjiden karşılanabileceği öngörülüyor. Fakat ilgili açıklamada yenilenebilir enerji sektöründeki düşen maliyetler gerekçesiyle verilen teşvikler ve alım garantilerinin azaltılacağı da belirtiliyor.

Açıklamada 2020 yılında rüzgar enerjisinin en büyük yenilenebilir enerji arzını sağlayarak ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 22’sini tek başına sağlayabileceği belirtiliyor. 2009 yılında bu oran yüzde 14 düzeyindeydi. 2008 yılına kadar çok hızlı bir şekilde büyüyen fakat teşviklerin düşürülmesi sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan güneş enerjisi sektörü ise 2020 yılında ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına mevcut payını iki katına çıkararak yüzde 8’lik paya sahip olacak. Ülkede 2010 yılının ilk iki ayında ise yenilenebilir enerji toplam elektrik ihtiyacının yüzde 39’unu karşılarken rüzgar enerjisinin payı yüzde 20 olarak gerçekleşti.