İspanya rekabet kurumu kömüre desteğe karşı çıktı

Kurum kömürlü termik santrallerin kapatılmasının engellenmesininin hukuka aykırı olduğunu söyledi

29 Ocak 2018

İspanya Pazar ve Rekabet Kurumu, İspanya Enerji Bakanlığı’nın ülkedeki kömürlü termik santrallerin kapatılmasını engellemeyi amaçlayan yasa taslağının aleyhine görüş bildirdi.

Kurum tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan raporda, Kasım ayında yayınlanan yasa taslağında hükümetin çok fazla takdir yetkisi kullandığı ve sağlam olmayan hukuki temellere dayandığı vurgulandı. Kurum  raporunda aynı zamanda önerinin mevcut ulusal kanunlara ve Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine de aykırı olduğuna dikkat çekti.

Taslak ile ülke enerji yönetimine, enerji arz güvenliğinin tehlikeye gireceği veya elektrik fiyatlarının üzerinde istenmeyen etkilerin olabileceği öngörüldüğü takdirde, enerji yatırımcılarının santrallerini devreden çıkarmayı engelleme yetkisi verilmesini öneriliyordu.

Raporda aynı zamanda mevcut yatırımcıları tarafından kapatılmak istenen santrallerin ihaleler yolu ile üçüncü taraflarına devredilmesini önerisi de eleştirilirken, bu santrallerin faaliyetlerinin devamı için teşvik sağlanmasının da Avrupa Birliliği regülasyonlarının da aykırı olacağına da vurgu yapıldı.

Rapordaki analize göre İspanya’nın elektrik üretim kapasitesinden 2020 yılına kadar 3.000 MW’lık kapasitenin eksilmesi elektrik sisteminde herhangi bir dengesizlik yaratmayacak.

2017 sonu itibari ile İspanya’da toplam kurulu güçleri 10.474 MW kurulu gücünde 16 kömürlü termik santral bulunuyordu.

Bununla birlikte 2020 yılına kadar ülkede ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi alanında olmak üzere 9 GW gücünde kurulu güç artışı gerçekleşecek.