İskoçya 2020 emisyon hedefini şimdiden aştı

Ülke 2020 hedefini şimdiden geride bıraktı

23 Eylül 2016

İskoçya’nın sera gazı emisyonlarının belirlenen hedeflerden daha hızlı gerilediği bildirildi.

İskoçya İklim Değişikliği Komitesi tarafından İskoçya 2016 Yılı Sera Gazı Azaltımı Raporu’na göre ülkenin sera gazı emisyonları 2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13  oranında gerileyerek 41.886 Mt-CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşti.

Gerileme oranı 1990 yılına göre ise yüzde 45,8 oldu.

Ülkenin mevcut hedefi 2020 yılında 1990’a göre yüzde 42’lik azaltım sağlamaktı.

Rapora göre bu gerilemede esas olarak İskoçya’nın AB Emisyon Ticaret Sisteminde azalan payı ile birlikte 2014 kışının ortalama koşullardan daha ılıman geçmesi sayesinde konutların ısıtılması için daha az yakıt tüketimi gerçekleştirilmesi etkili oldu.

Bununla birlikte İskoçya hükümetinin gösterdiği çabaların da bu başarıdaki payına vurgu yapıldı.

Komitenin çalışmasında Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasının ülkenin iklim değişikliği hedeflerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacağının belirtildi ve İskoçya İklim Değişikliği Yasası’nın İskoçya parlamentosu tarafından kabul edilmiş bir düzenleme olduğunun altı çizildi.

Hedefler Paris Anlaşması’nın gerisinde

Bununla birlikte raporda İskoçya’nın sera gazı emisyon azaltım hedeflerinin, Paris İklim Anlaşması’ndaki hedeflerin gerisinde olduğuna dikkat çekilirken, komitenin bu anlaşmanın ülkenin yeni iklim değişikliği yasası açısından taşıdığı anlama dair değerlendirmesini yıl sonundaki raporunda paylaşacağı bildirildi.

Komite Mayıs ayında göreve gelen yeni İskoç hükümetinin ülkenin sera gazı emisyon hedefini artırma konusundaki değerlendirmesini de ülke yönetimi ile paylaşacağı ifade edildi.

Yeni İskoç hükümeti bu 2020 yılı için belirlenmiş, 1990 yılına göre yüzde 42 olan hedefi yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Ülkenin bu alandaki mevcut 2050 hedefi ise yüzde 80’lik bir gerileme sağlamak.