Isı sayaçları muayene yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Akreditasyon Sertifikası son ibraz süresi 1 yıl ötelendi

14 Nisan 2020

6/7/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde [1] değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme [2] ile ilgili yönetmeliğin Geçici 3’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Türk Standardları Enstitüsü uygunluk raporuna istinaden yetkilendirilen servislerin, Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunlu olan süre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

 


[1] Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

[2] Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik