İş Bankası 100 milyon doların üzerinde yeşil finansman sağladı

Bankaya EBRD ve DEG finansman sağladı

4 Haziran 2024

Türkiye İş Bankası, 2024’ün ilk beş aylık döneminde yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında sağladığı finansman ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamadaki bilgilere göre banka bu dönemde ilgili program kapsamında yaklaşık olarak 360 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladı.

Sağlanan bu kaynağın 107 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü EBRD’dan sağlandı.

EBRD’den sağlanan bu kaynağın da 80 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında çalışan firmaların ya da enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinin finansmanında kullanılacak.

İş Bankası’na bu dönemde Alman Kalkınma Bankası’na bağlı Alman kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ( Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) de KOBİ’lerin, yeşil projelerini ve kadın girişimcilerin finansmanında kullandırma amacı ile 80 milyon ABD Doları tutarında, 6 yıl nihai vadeli kaynak sağladı.