İran’ın Yenilenebilir Enerji Planı

OPEC’in ikinci büyük petrol ihracatçısı İran beş yılda 2.000 MW’lık yenilenebilir enerji santrali kurmayı planlıyor

18 Ocak 2010

İran Elektrik Bakan yardımcısı Abbas Aliabadi yaptığı açıklamada İran’ın önümüzdeki beş yıllık dönemde toplam 2,000 megavatlık yenilenebilir enerji santrali kurmayı planladığını bildirdi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın toplantısında konuşan Aliabadi “İran’ın petrol ihraç eden önemli bir ülke olmasının yanında, sürdürülebilir enerji mücadelesinde küresel başarı sağlanabilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli bir aktör olmak istediğini belirtti.”

Aliabadi konuşmasında İran’ın 8.500 megavatlık kurulu güçle üretim yapan hidroelektrik gücü ve 130 megavatlık kurulu rüzgar gücü olduğunu belirtti. Bakan yardımcısı  hükümetlerinin özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımları yapabilmesi için  gerekli düzenlemeleri yaptığını, yakın zamanda rüzgar ve biyoyakıt alanında toplam 600 megavatlık lisans sözleşmesinin imzalandığını, bunun yanında 500 megavatlık diğer bir rüzgar enerjisi projesi için lisans çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyesi olan İran Suudi Arabistan’ın ardından belirlenen petrol rezervleri açısından dünyanın en zengin ikinci ülkesi.