IPARD II bütçesi için uzatma sağlandı

2020’den kalan bütçenin bu yıl sonuna kadar kullandırılması gerekecek

24 Ocak 2024

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında, Avrupa Birliği tarafından uygulanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminin (IPA II) bütçesine yönelik andlaşma imzalandı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre IPA II kapsamında tarım ve kırsal kalkınma yatırımları için 2020 yılında kullandırılmamış olan bütçenin 2024 yılı sonuna kadar kullandırılması gerekecek.

 

 


[1] Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 6/12/2023 ve 20/12/2023 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8123)