IPA III bütçesi 14,5 milyar avro olacak

Hibeler performansa dayalı rekabetçi bir programla belirlenecek

3 Haziran 2020

Avrupa Komisyonu’nda dün gerçekleşen basın toplantısı ile AB’nin 2021-2027 yıllarını kapsayan “Çok Yıllı Mali Çerçeve” taslağı içinde yer alan AB Dış Eylemleri Finansman Araçları‘na yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi Avrupa Birliği’nin aday ülkelere sağladığı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü döneminin bütçesinin güncel rakamlarlar 14,5 milyar avro olacağını açıkladı.

Bununla birlikte programda, önceki programların aksine ülke tahsisatları olmayacak. Bunun yerine fonlar için performansa dayalı rekabetçi bir programlama süreci yürütülecek.

Varhelyi toplantıda bir soruya verdiği yanıtta Türkiye’nin de AB’ye aday bir ülke olarak IPA III fonlarından yararlanacağını da sözlerine ekledi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada IPA III çalışmalarının 13 Mayıs 2020 günü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı başkanlığında tüm Bakanlıkların Bakan Yardımcılarının katılımı ile 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan dijital toplantı ile başladığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği tarafından hibe olarak sağlanan IPA fonları ile aday ülkelerin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye IPA kapsamında 2002-2020 yılları arasında geliştirilen demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, çevre ve iklim eylemi, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki muhtelif projeler ve programlar vasıtasıyla toplamda 9,3 milyar avro düzeyinde kaynak kullanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre ise çevre ve iklim alanındaki program kapsamında 25 farklı kentte içme suyu, atıksu ve katı atık yönetimi alanında, 9 milyon kişinin yararlanacağı toplam 30 çevre altyapı yatırım projesi tamamlandı. Projeler için 600 milyonu AB hibesi olmak üzere 704 milyon avro tutarında yatırım yapıldı. Devam eden projeler ile birlikte ise bu IPA desteği ile gerçekleşecek toplam yatırım tutarı 1 milyar avronun üzerinde olacak