İnsanoğlu gezegeninin geleceğini tehdit ediyor

Bilim insanları iklim değişikliğinin varlığının kesinliğine ve insan faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor

3 Ekim 2013

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliğine dair 5. Değerlendirme Raporunu yayınladı.

İsveç’in başkenti Stokholm’de 195 ülkenin hükümet temsilcilerinin katıldığı ve bir haftadır devam eden konferansın ardından sunulan raporda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında elde edilen en son bilimsel bulgular paylaşıldı. Panel bu alandaki son çalışmasını 2007’de yayınlamıştı.

Küresel ısınmanın tartışmasız şekilde var olduğu kayda geçirilen raporda, bu durumun yüzde 95 kesinlikle insan faaliyetlerinden kaynaklandığına vurgu yapılırken, atmosferdeki karbondioksit, metan ve nitröz oksit seviyesinin son 800,000 yılda görülmemiş seviyeye yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Stokholm’de yoğun tartışmaların yapıldığı konferansın ardından, 195 ülkenin karar vericilerine sunulan raporda yeterli önlemler alınmadığı takdirde artarak devam edecek olan küresel ısınmanın, iklim sisteminde çok yönlü değişime neden olacağı, deniz seviyesinde görülecek yükselmenin son 40 yılda kaydedilenden daha yükseğe çıkacağını, kutup ve grönland bölgesinde görülen buzul erimelerinin ise yaygınlaşacağı öngörüleri paylaşılıyor. Bununla birlikte 2007 yılındaki çalışmada yüzyıl sonuna kadar görülecek ısı artışının 2.0-4.5 belirtilirken, bu öngörü 1.5 ila 4.5 derece seviyesine geriletildi.

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun sanayileşme öncesi döneme göre, başta fosil yakıt kullanımı ikinci olarak da arazi kullanımındaki değişiklik nedeni ile, yüzde 40 oranında yükseldiği bilgisi verilirken, iklim değişikliği ile mücadelede mevcut önlem ve çabaların ise güvenli sınır olarak kabul edilen 2 ̊C’lik sıcaklık artışı için yeterli olmadığı savunuluyor.

Raporda iklim için güvenli sınırın geçilmemesi için 21 yüzyılda gerçekleştirilebilecek toplam karbondioksit salımının 840 gigaton olarak hesaplandığı hatırlatılırken, şimdiye kadar 531 gigatonluk salım gerçekleştiği ve geriye kalan 309 gigatonluk rakamın fosil yakıt şirketlerinin şu anki rezervlerinden bile daha düşük olduğuna dikkat çekiliyor.

Dünyadaki aşırı iklim ve hava olaylarında artış olduğu ve artışın gelecek yıllarda da yükseleceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda iklim değişikliğinin etkilerinin birçok ülke için karbondioksit salımlarını tamamen durdursalar dahi kalıcı olacağı uyarısında bulunuluyor.