‘’İnsanlığın yarattığı etki canlı türlerinin yok oluşuna neden oluyor’’

Doğa tahribatı ve iklim değişikliği altıncı büyük yok oluşan neden olabilir

20 Şubat 2019

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) doğa koruma ve iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum gönüllülerini buluşturan Doğa ve İklim Söyleşileri’nin ikincisi 18 Şubat 2019 Pazartesi günü gerçekleştirdi.

İstanbul Politikalar Merkezi’nden Ümit Şahin’in moderatörlüğünde “Antroposen’in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler” başlıklı olarak gerçekleşen etkinliğin konuşmacısı Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Emrah Çoraman oldu.

İPM tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre biyocoğrafya üzerine çalışmalar yürüten Çoraman, geçmişte yaşanan çevre koşullarındaki değişimlerin türleri nasıl etkilediğini anlattığı konuşmasında günümüzdeki iklim değişikliğinin de türleri nasıl etkilemekte olduğuna dair örnekler sundu.

Çoraman, söyleşide, kendi araştırmaları ve çalıştığı doğa tarihi müzesindeki deneyimlerinden yola çıkarak altıncı büyük yok oluş ve iklim değişikliği konularını aktardı ve yok oluşu durdurmanın yollarını tartışmaya açtı.

İnsanların olduğu ve olmadığı coğrafyalar arasında ciddi farklar olduğunu belirten Çoraman, insansız coğrafyalarda stabil bir dengede bulunan biyolojik çeşitliliğin insanların bölgeye gelmesi ile ciddi bir düşüş yaşadığına dikkat çekti.

Çoraman sunumunda şunları kaydetti;

“İnsan tarafından yapılan doğa tahribatı, türlerin yok oluş hızını arttırdı. Soyu tükenen türlerin sayısı o kadar hızlı artıyor ki, bilim insanları bunun altıncı büyük yok oluşa neden olacağını düşünüyor. İşin daha da can alıcı kısmı, şu andaki gidişatta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin henüz tam olarak devrede olmaması. Yakın gelecekte iklimin daha da ısınması, canlı türlerinin büyük kısmını ortadan kaldırabilir”

Emrah Çoraman’ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şu şekilde oldu;

Türlerin azalma sebepleri inceleyen endekse göre şu ana kadarki yok oluşlarda iklim değişikliğinin etkisi %7 seviyesinde, yani iklim değişikliğinin etkisi henüz birinci sıralarda olmasa da büyük bir yok oluş meydana geliyor. Bu, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yok oluş sürecinin giderek hızlanacağı anlamına geliyor.

“İklim değişikliği, neredeyse bazı tür hayvanların keşfedilmesinden iki hafta sonra yok olmasına neden oluyor. Memeli ve kuşlarda bu kayboluşun daha çok farkına varıyoruz. Kayboluşlarının farkına varamadığımız böcek amfibiler ise besin zincirinin bozulmasına neden oluyor.

Antroposen Çağ’ın en açık belirtileri olarak insanların ortaya çıkışından itibaren yabani memelilerin %83’ü, deniz memelilerinin %80’ini ve bitkilerin %50’si yok oldu.

Bugün dünyada yaşayan memeli hayvan kütlesinin %60’ı çiftlik hayvanı, %36’sı insan ve sadece kalan %4’ü doğada yaşayan yaban hayvanları oluşturuyor.