İngiltere’de yenilenebilir payı %30’un üstüne çıktı

Ülkenin fosil yakıt bağımlılığı oranı %78,4’e geriledi

27 Eylül 2018

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı 2018’in ikinci çeyreğine dair enerji üretim ve tüketim verilerini yayınladı.

Verilere göre ülkenin enerji tüketimindeki gerileme devam ederken, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yükseldi.

Verilere göre 2018’in ikinci çeyreğinde ülkenin enerji üretimi 2017’nin aynı dönemine göre % 2,1 oranında düştü. Aynı dönemde enerji tüketimi % 1,3 oranıda gerilerken, gerileme oranı mevsim etkilerinden arındırıldığında %1,1 oldu.

Bununla birlikte ülkenin fosil yakıt bağımlılığı oranı da %78,4 düzeyine geriledi.

Bazı nükleer reaktörlerde kaynaklanan sorunlar nükleer enerji kaynaklı elektrik üretiminin %6,7 gerilemesini sağladı

Kömürün elektrik üretimindeki payı yok olmak üzere 

Bu dönemde en dikkat çekici değişiklik yenilenebilir enerji alanında oldu.

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payı %31,7 oldu ve bu kaynaklardan 24,3 TWh‘lik elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Bu üretimde en büyük pay 8,5 TWh ile biyoenerji santrallerinin olurken, ikinci sırada 5,5 TWh ile karasal rüzgar enerjisi santralleri geldi. Kıyı ötesi rüzgar enerjisi santralleri 4,8 TWh ile üçüncü, güneş enerjisi santralleri ise 4,6 TWh ile dördüncü sırada yer aldı.

Kömür kaynaklı elektrik üretiminin en geç 2025 yılında son bulacağı ülkede kömürün payı ise %1,6’ya geriledi.