İngiltere’de Rüzgar ve Güneş’e Özgürlük!

İngiliz hükümetinin yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak için yeni bir yasal düzenlemeyi onaylandığı belirtildi.

19 Kasım 2009

İngiliz İskan Bakanı John Healey’in geçen hafta yaptığı ve iklim değişikliği ile mücadele için İngiltere’deki tüm kesimlerin katkıda bulunarak “ulusal seferberlik” başlatmasını istediği konuşmasının ardından İngiliz Hükümetinin yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çok ciddi bir adım attığı açıklandı.

İngiliz hükümeti tarafından onaylanan yasal düzenleme ile enerji ihtiyaçlarını karşılamada rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji elde etmek isteyen kişi ve kurumlar için yerel idarelerinden izin alma şartı ortadan kaldırılıyor. Düzenleme sayesinde sanayi bölgeleri ve tarım alanları için 15 metre uzunluğuna kadar rüzgar türbinleri kurularak enerji elde etmek serbest hale getiriliyor.  Ayrıca düzenleme ile  İngiltere’de ilk defa okul, tren istasyonları, işyeri binaları gibi kamu ve özel sektöre ait yapıların çatılarına güneş enerjisi sistemleri kurma ile ilgili ana hatlar belirleniyor.

Yine bu düzenleme sayesinde elektrikli arabaların pillerinin şarj edilmesi için gerekli olan istasyonların kurulması için yerel idarelerin ve bireylerin izin alma zorunluluğu ortadan kaldırılırken bu istasyonların ses ve görüntü açısından tabi olacakları sınırlara yönelik ciddi uyarılar ve kısıtlamalar getiriliyor.

Yeşil Çatı’lara yardım eli uzatmalıyız!

İskan Bakanı John Healey yaptığı açıklamada ” Yeşil çatı isteyen kişilere yardım eli uzatmalıyız dur işareti değil” derken bu yöndeki gelişmelerin herhangi bir rahatsızlığa yol açmaması içinde kurulacak bu sistemlerin yaratacağı ses seviyesi, bulunacakları konum gibi çevreye etkilerinin belirleyen ve sınırlamalar getiren güçlü yasal düzenlemeler getirdiklerini belirtti.

Enerji Bakanı Lord Hunt ise ” Bireylerin ürettikleri yenilenebilir enerjiyi satabilecekleri temiz enerji geri ödemelerine yönelik düzenlememiz gelecek yıl uygulamaya geçecek. İklim değişikliği ile mücadelimizde iskan planlarının bize engel olmasına izin veremeyiz diye konuştu.

Bu düzenlemelerin küresel ısınma ile mücadele’nin yanında İngiltere’nin Avrupa Birliği muktesabatından kaynaklanan yükümlülüklerinden kaynaklandığı da belirtiliyor.  Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2007’de aldığı karara göre birlik ülkeleri 2020 yılında enerji tüketimlerinin %20’sini yenilenebilir enerjilerden karşılamak  ve karbon salımlarını 1990 yılı düzeyinin asgari %20 altına çekmek zorundalar. İngiltere 2030’da enerji tüketimin %30’unu yenilenebilir enerji’lerden karşılamayı hedefliyor.