İngiltere güneş elektriğinde 5 GW’ı aştı

Ülke bu sınırı aşan altıncı ülke oldu

21 Ağustos 2014

İngiltere’nin güneş elektriği kurulu gücünün geçen ay 5 GW’lık sınırı aştığı açıklandı.

Araştırma kuruluşu NDP Solarbuzz tarafından yapılan açıklamada ülkenin bu sınırı geçen altıncı ülke olduğunun da altı çizildi. Kuruluşun altını çizdiği bir diğer nokta ise İngiltere’nin bu kurulu gücün yüzde 90’ına yalnızca 36 ay içinde ulaşmış olması oldu.

İngiltere 2010 yılında bu alanda neredeyse sıfır noktasında iken, ülke hükümetinin bu tarihte güneş elektriği kurulumlarına teşvik sağlaması ve gerekli yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ülkedeki kurulumların hızla artmasını sağlamıştı.

NDP Solarbuzz verilerine göre İngiltere’de devrede olan kurulu gücün yüzde 46’sı ülkenin en güneşli alanları olan güney batı ve güney doğu bölgelerinde bulunuyor.
Alım garantilerinden yararlanan küçük ölçekli güneş elektriği sistemleri, toplam kurulu gücün yüzde 42’sini oluşturuyor iken konutların çatılarında bulunan sistemlerin toplam güç içindeki oranı ise üçte bir düzeyinde bulunuyor.

Kuruluşa göre ilgili yasal düzenlemeler konusunda belirsizlik olan ve yeterli teşvik elde edemeyen 250 kW’ın üzerindeki çatı tipi kurulumların toplam güç içindeki payı ise yüzde 3’ü geçememiş durumda.

50 dönüm ve üzeri alan kaplayan büyük ölçekli kurulumlar ise İngiltere’nin güneş elektriği gücünde yüzde 20’lik pay sahibi ve özellikle son 18 ayda bu alanda ciddi bir artış eğilimi görülmekte.

Ülkenin güneş elektriği alanındaki gelişimini üçer aylık dönemler halinde yayınlayan İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı henüz bu dönem için resmi rakamları açıklamamışsa da, bakanlığın son açıkladığı verilere göre Haziran sonu itibari ile İngiltere’de toplam kurulu güçleri 3.926 MW olan 572.102 adet güneş elektriği sistemi devrede bulunuyordu.

İngiltere 2020 yılında 20 GW’lık güneş elektriği kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyor.