IMS Research Fotovoltaik Gücü Öngörüsünü Yükseltti

IMS Research adlı araştırma kuruluşu 2011 yılı için küresel fotovoltaik kurulu gücü artışına yönelik öngörüsünü yükseltti.

16 Kasım 2011

Kuruluş Ağustos ayında 22 GW olarak bulunduğu öngörüyü, revize ederek 24 GW’a çıkardı.

Kuruluşa göre 2011’in ilk yarısında 8 GW’ı aşan yeni kurulumlar, yılın ikinci yarısında 15 GW’a ulaşabilecek. Hızlanan kurulumlar ile 2010 yılında 19 GW’lık büyüme yaşanan sektörde, 2011 yılında ise 24 GW’lık büyüme görülecek.

IMS Research kurulumlardaki artışlara rağmen, tedarikçilerin talep cephesinde artış görmemesini ise kurulumlar için daha önce temin edilmiş invertörlerin kullanılmasına bağlıyor.

Kuruluşun araştırmasının sonuçlarına göre İtalya 2011 yılının 6.8 GW’lık yeni kurulu güç ile kapatacak iken aynı zamanda ilk defa dünyanın bu anlamada en büyük pazarı olacak. 2010 yılında ülkede 4.5 GW’lık kurulum yapılmıştı.

Avrupa’nın küresel güneş enerjisi sektöründeki payının azaldığına dikkat çekilen raporda 2010 yılında kıtanın tüm yeni kurulumlarda yüzde 82’lik pay sahibi iken, 2011 yılında ise payının yüzde 68’e gerilediği bilgisi verildi.

Bununla birlikte dikkat çekilen diğer bir nokta ise 100 MW üzeri  kurulumun yapıldığı ülke sayısının 2010 yılındayken 14 iken, 2011 yılında bu rakamın 20’ye yükselmesi.