Temiz enerji yatırımlarında en büyük pay rüzgârın oldu

BNEF çalışmasına göre yılın 137 milyar dolarlık yatırımda rüzgarın payı 72,5 milyar dolar oldu

14 Temmuz 2020

Pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklara rağmen 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen yenilenebilir enerji yatırım miktarı 2019’un ilk yarısına göre %4’e yakın düzeyde artış göstererek 137 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği bildirildi.[1]

Londra merkezli araştırma kuruluşu Bloomberg New Energy Finance (BNEF) çalışmasındaki verilere göre artışta en büyük pay açık ara olarak kıyı ötesi rüzgâr enerjisi yatırımlarının oldu.

Verilere göre bu alandaki yatırımlar 2019’un ilk yarısına göre %319 oranında artış göstererek 35 milyar dolara ulaştı.

Çalışmada bu rakamın kıyı ötesi rüzgâr enerjisi alanında 2019 yılının tamamında gerçekleşen ve şimdiye kadarki en yüksek yıllık yatırım tutarı olan 31,9 milyar doların da üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Karasal rüzgâr enerjisi yatırım tutarı ise %21 oranında gerileyerek 37,5 milyar dolara inerken, rüzgâr enerjisi alanındaki toplam yatırım ise 72,5 milyar dolara ulaştı.

Güneş enerjisi, bir yıl önceye göre %12 oranında azalış gösterse de 54,7 milyar dolar yatırım ile en fazla yatırımın yapıldığı ikinci teknoloji alanı oldu.

Biyokütle ve atıktan elektrik üretim alanındaki yatırımlar %34 oranında gerileyerek 3,7 milyar dolar, 50 MW altı küçük hidroelektrik yatırımları %14 oranında gerileyerek 576 milyon dolar, biyoyakıt yatırımları %82 oranında gerileyerek 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çin temiz enerji alanındaki yatırımlardaki ilk sıradaki yerini korudu.

İlk yarıda ülkede 2019 yılına göre %42 oranında artış ile 41,6 milyar dolar düzeyine yatırım gerçekleşti.

Avrupa bölgesindeki yatırımlar %50 artış ile 36,5 milyar dolar, ABD’deki yatırımlar %30 oranında azalış ile 17,8 milyar dolar, Japonya’da %14 oranında artış ile 10,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Temiz enerji alanında Hollanda’da %231 oranında artış ile 6,9 milyar dolar, Fransa’da %306 oranında artış ile 6,2 milyar dolar, Almanya’d ise %20 oranında atış ile 3,6 milyar dolar yatırım yapıldı.

Temiz enerji şirketlerinin bu dönemde sermaye piyasalarından elde ettikleri gelir ise %43 oranında azalış ile 2,4 milyar dolara geriledi.

Risk ve sermayesi ve özel girişim fonlarından sağaldığı finansman ise %10 artış ile 2,5 milyar dolar oldu.


[1] Colossal Six Months for Offshore Wind Support Renewable Energy Investment in First Half of 2020