İlk sekiz ayda yenilenebilir güç 2,77 GW arttı

Rüzgâr ve güneşteki artış 2 GW’a yakın oldu

7 Eylül 2021

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ağustos ayı kurulu güç verilerini yayınladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’deki kurulu güç Ağustos ayında 229 MW, yılın ilk sekiz aylık döneminde ise 2.602,10 MW’lık net artış gösterdi.

2021’de fosil yakıtlara dayalı güç 178,20 MW net azalış gösterirken, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güç ise 2.771,8 MW arttı.

Bu dönemki artışta en büyük pay 1.181,70 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımlarının olurken, ikinci sırada ise 767,80 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

Ağustos ayındaki artışta ise en büyük pay 111,1 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının olurken, ikinci sırada 84,80 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımları geldi.

 

 

Ağustos 2021 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.167,90 3,80 109,00
  Asfaltit Kömür 405,00
  Atık Isı 383,40 14,30
  Barajlı 23.272,90 0,70 347,90
  Biyokütle 1.429,70 14,30 314,10
  Doğal Gaz 25.548,70 5,80 -124,20
  Fuel Oil 251,90 -54
  Güneş 7.435,20 111,10 767,80
  İthal Kömür 8.995,40 8,50 8,50
  Jeotermal 1.650,20 37,00
  Linyit 10.119,90
  LNG 2,00
  Motorin 1,00
  Nafta 4,70
  Rüzgar 10.014,10 84,80 1.181,70
  Taş Kömürü 810,80
  Toplam: 98.492,70 229,00 2.602,1

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları