İlk rüzgar YEKA’sı için aday alanlar açıklandı

Konsorsiyum altı ilde 12 alan için tahsis başvurusunda bulundu

3 Haziran 2018

Konsorsiyum altı ilde 12 alan için tahsis başvurusunda bulundu

YEKA RES-1 projesinin geliştirilmesine aday alanlar açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre konsorsiyum 1.000 MW’lık kapasite hakkı için 6 şehirdeki 12 bölge için başvuruda bulundu.

Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kütahya, Sivas, ve Tekirdağ’da bulunan alanların toplam büyüklüğü ise 768,9 kilometrekare.

YEGM açıklamayı 9 Ocak 2016 tarih ve 29.852 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yönetmeliği kapsamında yaptı.

Aynı yönetmeliğe göre YEGM, konsorsiyumun önerdiği alanlarda yatırım yapılabileceğini değerlendirmesi halinde en geç bir yıl içinde ilgili alanı Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edecek. Aynı zamanda bakanlık ilgili mercileri, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planlarına resen işlenmek üzere bilgilendirecek.

3 Ağustos 2017 tarihinde 1.000 MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı kapasite hakkı için yapılan YEKA RES-1 yarışmasını Kalyon,Türkerler ve Siemens Gamesa’dan oluşan konsorsiyum kazanmıştı.

Konsorsiyum yarışmayı 15 yıl boyunca 3,48 dolar-sentlik fiyat teklifi ile kazanmıştı.

YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanmıştı.