İlk dört ayın lideri yenilenebilir enerji oldu

2017’nin ilk dört ayında kurulu güç 1.124 MW arttı

9 Mayıs 2017

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 2017’nin ilk dört ayında 1.124 MW’lık net artış ile 79.621,4 MW’a ulaştığı bildirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre bu artışın 691,5 MW’lık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlardan, 311,1 MW’lık kısmı ise fosil yakıtlara dayalı yatırımlardan oluştu.

Barajlı hidroelektrik santraller alanındaki kapasite artışı ise 121,4 MW oldu.

Rüzgarda kümülatif güç 6 GW’ı aştı

TEİAŞ verilerine göre Türkiye’nin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi yılın ilk dört ayında 270,3 MW’lık bölümü lisansslı, 3,6 MW’lık bölümü ise lisanssız alanda olmak üzere toplamda 273,9 MW artış ile 6.025,2 MW’a ulaştı.

Bu gücün 6.008,7 MW’ı 153 lisansslı, 16,5 MW’lık bölümü ise 27 lisanssız elektrik projesinden oluşuyor.

Güneş ilk dört ayın lideri oldu

Aynı dönemde Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi ise lisanssız alandaki 271,2 MW artış ile 1.103,7 MW’a ulaştı.

Bu gücün 1.090,8 MW’lık bölümü 1.355 lisanssız, 12,9 MW’lık bölümü ise 2 lisansslı projeden oluşuyor.

Yenilenebilir güç 15 GW’ı aştı

Verilere göre Türkiye’nin Nisan ayı sonu itibari ile ulaştığı 79.621,4 MW’lık kurulu gücün 44.722,7 MW’lık bölümünü fosil yakıtlara, 15.218,7 MW’lık bölümünü ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri oluşturuyor.

Barajlı hidroelektrik santrallerin kümülatif güç içindeki payı ise 19.680 MW oldu.

Çağrı Mektubu alan proje gücü 6.5 GW’ı aştı

Bununla birlikte yine TEİAŞ tarafından yayınlanan lisanssız rüzgar ve güneş  enerjisi yatırımları için güncel kapasite tahsis tablosuna göre Nisan ayı sonu itibari ile bu alandaki yatırımlar için sağlanabilecek maksimum kapasite 6.865,28 MW’a ulaşmış durumda.

Tablodaki bilgilere göre şimdiye kadar çağrı mektubu verilmiş lisanssız GES projelerinin toplam gücü 6.561,99 MW’a, aynı durumdaki RES projelerinin gücü ise 206,74 MW’a ulaşmış durumda.