İlk dokuz ayda 2.213 MW’lık güç devreye girdi

Devreden çıkan fosil yakıtlı santraller ile net artış 1.940,10 MW oldu

7 Ekim 2020

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Eylül ayında 184,40 MW net artış gösterdi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre[1] 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde toplamda 2.213,8 MW gücünde yeni kurulu güç devreye girerken, 273,70 MW’lık güç ise devreden çıktı.

Bu dönemdeki net artış rakamı ise 1.940,10 MW oldu.

Bu artışta en büyük pay açık ara 1.234,60 MW’lık gücün devreye girdiği barajlı hidroelektrik santral yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 485,80 MW’lık yeni kurulu güç ile rüzgâr enerjisi yatırımları üçüncü sırada 365,90 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

Bununla birlikte 2020’de doğal gaza dayalı 270 MW, yerli kömüre dayalı ise 3,70 MW’lık güç devreden çıktı.

 

Ağustos 2020 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 7.912,70 10,50 52,20
  Asfaltit Kömür 405,00 0,00 0,00
  Atık Isı 369,60 0,00 7,80
  Barajlı 21.877,10 0,00 1.234,60
  Biyokütle 868,80 28,30 67,20
  Doğal Gaz 25.632,30 14,70 -270,00
  Fuel Oil 305,90 0,00 0,00
  Güneş 6.361,10 66,40 365,90
  İthal Kömür 8.966,90 0,00 0,00
  Jeotermal 1.514,70 0,00 0,00
  Linyit 10.097,30 0,00 -3,70
  LNG 2,00 0,00 0,00
  Motorin 1,00 0,00 0,00
  Nafta 4,70 0,00 0,00
  Rüzgar 8.077,00 64,40 485,80
  Taş Kömürü 810,80 0,00 0,00
  TOPLAM 93.207,10 184,40 1.940,10

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları