İlk çeyrekte 1,2 GW’lık temiz enerji gücü devreye girdi

Fosil yakıtlara dayalı güç geriledi, toplam güç 97 GW’ı aştı

9 Nisan 2021

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Mart ayında 360,1 MW 2021’nin ilk üç aylık döneminde de 1.179,1 MW artış göstererek toplamda 97.069,70 MW’a yükseldi.[1]

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk çeyreğindeki artışta en büyük pay 528,2 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımlarının oldu.[1]

İkinci sırada 311,6 MW ile barajlı hidroelektrik santrali yatırımları, üçüncü sırada ise 296,6 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

Bu dönemde Türkiye’nin biyokütle alanındaki kurulu gücü 32,3 MW, jeotermal enerji alanındaki kurulu gücü ise 10,7 MW arttı.

Bununla birlikte doğal gazda 24,9 MW artışa karşın, fuel oil santral gücünün 54 MW azalması ile de fosil yakıtlar 29,1 MW’lık net azalış gösterdi.

 

Mart 2021 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.090,40  12,4 31,5
  Asfaltit Kömür 405,00 
  Atık Isı 366,20  -4,3 -2,9
  Barajlı 23.236,60  136,7 311,6
  Biyokütle 1.147,90  1,8 32,3
  Doğal Gaz 25.697,80  4,4 24,9
  Fuel Oil 251,90  -54 -54
  Güneş 6.964,00  94,6 296,6
  İthal Kömür 8.986,90  0
  Jeotermal 1.623,90  10,7
  Linyit 10.119,90 
  LNG 2,00 
  Motorin 1,00 
  Nafta 4,70 
  Rüzgar 9.360,60  168,4 528,2
  Taş Kömürü 810,80 
  Toplam: 97.069,70  360,1 1.179,1

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları