İlk 11 aydaki kurulu güç artışı 5,9 GW oldu

Termik santrallerin artıştaki payı yüzde 60 oldu

12 Aralık 2016

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Kasım ayı lisansslı elektrik üretim yatırımları verilerini açıkladı.

Verilere göre  2016’nın ilk 11 aylık döneminde Türkiye’de 5.339,46 MW gücünde lisansslı elektrik üretim yatırımı devreye alındı.

Bu artışın 3.525,718 MW’lık bölümünü termik, 646,175 MW’lık bölümünü hidroelektrik, 883,418 MW’lık bölümünü rüzgar enerjisi, 151,8 MW’lık bölümü jeotermal enerji, 120,066 bölümünü ise çöp, biyokütle ve atık ısı ve12,90 MW’lık bölümünü ise güneş enerjisi santrali yatırımları sağladı.

Bununla birlikte TEİAŞ verilerine göre ise 2016’nın ilk 11 ayında lisanssız elektrik üretim alanında 531,1 MW gücünde güneş enerjisi, 6,7 MW gücünde rüzgar enerjisi, 25,6 MW gücünde de termik santral yatırımı devreye alındı.

İki idarenin verilerine göre Türkiye’nin kurulu gücü 2016’nın ilk 11 ayında toplamda 5.902,86 MW’lık artış gösterirken, termik santral yatırımlarının bu artıştaki payı yüzde 60 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

Bununla birlikte devreden çıkan santraller ile birlikte net artış 5.445,1 MW oldu.