İletimden bağlı tesislerin gecikme cezası artırıldı

İletim sistemi kullanıcıları ödemelerinde gecikme halinde zammı iki kat fazla ödeyecekler

29 Temmuz 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile iletim sistemi kullanıcılarının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde uygulanacak cezanın iki kat fazla olacağı hükmü getirildi.[1]

Düzenleme ile yönetmeliğin “Ödeme prosedürü” başlıklı 25’inci maddesine “İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanır.” ibaresi eklendi.

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

Ödeme prosedürü

MADDE 25 –

(2) Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 incimaddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanır.


[1] Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik