İlerleme Raporunda Enerji Verimliliğine Dikkat Çekiliyor

Avrupa Birliği’nin Türkiye 2011 İlerleme Raporu’nda enerji verimliliği alanındaki mevzuat eksikliğine dikkat çekiliyor.

14 Ekim 2011

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye 2011 İlerleme Raporu’nu yayınladı. Raporda Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında önemli gelişmeler olmasına rağmen her iki alanda da atılması gereken adımlar olduğu belirtiliyor.

Raporun enerji başlığı altında Türkiye’nin 2010 yılında toplam enerji talebini yüzde 26.4 oranında oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağadığı belirtilirken bununla beraber ısıtma, soğutma ve ulaşım gibi alanlarda yenilenebilir enerji kullanımını artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerji üretimi için alım garantisi sistemine dayananan bir teşvik politikasının yürürlüğe girdiği belirtilen çalışmada, ilgili teşvik düzenlemesinin içerdiği yenilenebilir enerji üretimin yerel ekipman kullanılarak yapıldığı takdirde uygulanan teşvik oranının artırılacağı konusunun ise ticaret kuralları ile uyuşmazlığı konusunda henüz herhangi bir tespitin olmadığı belirtiliyor.

Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarada değinilen raporda, bu alanda bazı gelişmelerin yaşandığı, binaların enerji performansı ile elektrikli cihazların enerji tüketimine yönelik düzenlemelerin hayata geçtiği bildiriliyor.

Enerji verimliliği çalışmalarına örnek olarak sanayi sektöründe enerji verimliliği artırıcı projeler ile gönüllü anlaşmalar uygulandığı, ayrıca kamuoyunda bu alanın bilinirliğini artıracak çalışmalarda yapıldığından bahsediliyor. Çalışmada uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’de enerji verimliliği projelerine ilgisinin önemli oranda arttığına ise dikkat çekiliyor.

Raporda olumlu  gelişmelere rağmen belirgin hedefler içeren enerji verimliliği stratejisi taslağı ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığı söylenirken, AB müktesabatına uygun şekilde yasal düzenlemelerin hazırlanması gerekliliğine vurgu yapılıyor.