İklimIN Kapanış Konferansı yapıldı

30 ay süren proje ile 4 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

6 Şubat 2020

“İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi (İklimIN) Projesi” Kapanış Konferansı ve Töreni 5 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kapanış Konferansı ve Töreni oyuncu, senarist ve UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın katılımı ve sunumu ile gerçekleşti.

Projeye ilişkin sonuçların paylaşıldığı Kapanış Konferansı ve Töreni’nde proje sonuçlarının paylaşılmasının ardından Mert Fırat’ın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Proje kapsamında oluşturulan İklim Değişikliği Ulusal İletişim Stratejisi ve Planı sunuldu ve 37 hibe projesinin temsilcilerinin katılımlarıyla İklimIN kapsamında yürütülen yerel çabalar katılımcılar ile paylaşıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen proje T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 tarihinden bu yana yürütülüyordu.

İklim değişikliği alanında bilinç artırmak, küresel ve ulusal düzeyde çevre sorunlarına dikkat çekmek, duyarlılığı artırmak için yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin toplam bütçesi 5.331.085 Avro oldu.

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan hibe programı kapsamında 27 ilde yürütülen 37 projeye toplam 3 milyon 500 bin Avro fon sağlandı.

30 ay süren süren projedeki çalışmalar ile 714 bin kişiye doğrudan, hibe programı, eğitimler ve iletişim faaliyetleri kapsamında da yaklaşık 4 milyon 215 kişiye ulaşıldı.

13 Büyükşehir Belediyesi, 11 Üniversite, 9 yerel kamu kurumu ve 4 Sivil Toplum Kuruluşu ile yenilenebilir enerji uygulamalarından, yeşil altyapı planlamaya, ormancılık ve ağaçlandırma çalışmalarından strateji ve eylem planları hazırlanmasına kadar pek çok alanda yürütülen hibe projeleri ile yerel çabalar desteklendi.