İklim ve yeşil kalkınma için yeni hedefler belirlendi

“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı bildirgesi açıklandı

9 Şubat 2022

4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı tamamlandı.

Toplantıya başkanlık yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlendiğini ve tüm sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar alındığını söyledi.

Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, İstişare Toplantısının sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdamı, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu kaydetti.

Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan 11 maddelik sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıklar şu şekilde;

• İklim Kanunu hazırlıkları 6 ay içinde tamamlanacak ve 2030 Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanını 2022 yılı bitmeden güncelleyecek.

• İller Bankası belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak. Emlak Katılım Bankası çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşması için maddi destek sağlayacak. Ayrıca belediyelere elektrikli ve hibrit motorlu araçlar hibe edilecek ve maddi destek verilecek.

• Geri kazanım oranının % 22,4’e ulaştığı Sıfır Atık projesindeki bu oran 2022’de % 30’a, 2023’te %35’e çıkarılacak. 2035 yılı için hedeflenen % 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlanacak ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacak.

• Kızılcahamam’da pilot çalışması başlanan yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş Depozito Yönetim Sistemi 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacak.

• Tekstilden plastiğe, inşaattan imalat sanayisine kadar onlarca farklı sektördeki analizlerin sonuçlanması ile “Döngüsel Ekonomi Ulusal Eylem Planı” 2022 yılında tamamlanacak.

• Halihazırda 7 ürün ve hizmet kolu için tamamlanan Çevre Etiketi Sistemi 2023 yılında en az 12 sektöre çıkarılacak.

• Yeşil yatırıma hazır arazi üretimi yapacak olan Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalı 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.

• 2023 yılından itibaren yeni yapılacak 5 bin metrekareden büyük binalar için belirlenen en az %5 oranında yenilenebilir enerji kullanımı zorunluluğu, 2025 yılından itibaren 2 bin metrekare üzeri binalara da yaygınlaştıracak ve bu binalar için yenilenebilir enerji kullanım oranı %10’a çıkarılacak.

• TOKİ Başkanlığı yeşil çatı uygulamaları, akıllı atık ve su sistemleri, güneş enerjisi panelleriyle; iklim dostu, sıfır atık uyumlu ve yatay mimariyi esas alan çevre dostu toplam 150 bin sosyal konut yapacak.

• Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamı kullanılarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon hane halkının ısıtma giderleri % 30 daha aşağı çekilecek.

• 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgesi yayınlanacak, atık ısının yeniden kullanımına özel olarak planlanan yatırımlar duyurulacak.

• İklim Dostu Karbon Nötr Şehirler Projesi’ başlatılacak. Bir yıl içerisinde 81 il için mevcut karbon salım ve tutulum envanteri çıkacak, tüm şehirlerdeki zararlı gazların miktar ve yayılım alanları hesaplanacak. Bu zararlı gazları emecek yutak alanları artırılacak, fosil yakıt tüketen araç kullanımını azaltacak, mikro-mobiliteyi, bisiklet ve scooter kullanımı ve benzer çevreci yatırımlar arttırılacak ve şehirlerde “Düşük Emisyon Bölgeleri oluşturulacak.

• Halihazırda %11,91’e ulaşan korunan alan büyüklüğü 2022 sonunda %13,8’e, 2023 yılında OECD ortalaması olan % 17’ye yükseltilecek.

• 2023 yılında 81 milyon metrekare yeşil alan hedefi tamamlanacak ve 2023 yılına kadar Türkiye’nin her noktasında toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu yapılarak, Türkiye bisiklet ağı tamamlanacak.

• Devreye alınacak NEFES Yazılımı ile 81 şehrin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri tespit edilecek ve yazılım sayesinde vatandaşlar tüm güzergahlardaki hava kirlilik oranlarını görebilecek.

• Gençlerin doğa koruma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması için iklim değişikliği tabanlı oyun altyapısı oluşturulacak ve bakanlık bu yazılımlara finans desteği verecek.

• Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandırılacak lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık % 25 tasarruf elde edilecek.

• Konya-Karaman bölgesinde uygulaması başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) Projesi kapsamında toprak altı ve damla sulama sistemleri tüm ülkeye yaygınlaştırılacak.

• Halihazırda altı bölgede uygulanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi” erozyon riski altındaki tüm bölgelerde yaygınlaştırılacak.

• Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 10 milyon vatandaşa çevre, iklim ve yeşil kalkınma eğitimi verilecek.

• Ayrıca tüm vatandaşların Yeşil Kalkınma’yı tanıması ve katkı sunması için özellikle gençlere ve çocuklara yönelik iklim dostu projeleri, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal medya çalışmaları ve etkinlikler düzenlenecek.