İklim Şûrası Kararları açıklandı

Şûrada belirlenen 217 karar yayımlandı

27 Haziran 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen İklim Şurası’nın sonuç bildirgesi ile belirlenen tavsiye kararlarını yayımladı.[1]

Bildirgede İklim Şurası için belirlenen Sera Gazı Azaltım-1, Sera Gazı Azaltım-2, Bilim ve Teknoloji, Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama, İklim Değişikliğine Uyum, Yerel Yönetimler ve Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar Komisyonlarının belirlediği 217 tavsiye kararı yayımlandı.

Kararlar Enerji, Ulaştırma, Sanayi, Tarım, AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık), Atık, Bina, İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, Yatay Politika Alanları, Yeşil Finansman, Karbon Fiyatlama ve Emisyon Ticaret Sistemi, İklim Göçü, İklim Adaleti, Adil Geçiş, Eğitim ve Farkındalık ile Sağlık başlıkları altında yayımlandı.

 


[1] İklim Şûrası Kararları