İklim Şûrası başladı

Şûrada Türkiye’nin yol haritası ve öncelikleri belirlenecek

22 Şubat 2022

Türkiye’nin ilk İklim Şûrası 21 Şubat 2022 günü düzenlenen açılış oturumu ile başladı.

25 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek şûrada Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuat altyapısının oluşturması hedefleniyor.

Şûranın açılış oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlenecek toplantılar ile şûrada Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesindeki yol haritasının ve öncelikli politikalarının belirleneceğini, ayrıca oluşacak ortak kanaate göre de 2022 yılında Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı ile Uzun Dönem Strateji ve Eylem Planı’nın hazırlanıp BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunulacağını söyledi.

Şûrada Türkiye’de karbon fiyatlama mekanizması kurulmasına dair temel unsurların da şekillendirileceğini de sözlerine ekleyen Murat Kurum bu mekanizma ile birlikte Türkiye’nin karbon fiyatlamada aktör haline geleceğini ve uluslararası kaynaklarında iklim finansmanı elde etme fırsatlarını daha etkin kullanabileceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl elde ettiği 3,157 milyar dolarlık iklim destek paketinin üç yıl içinde kullanılacağını da ifade eden Kurum, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle sağlanan 20 milyar liralık finansman paketinin de İller bankası aracılığı ile 2022’nin ilk yarısında belediyelerin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Türkiye’nin iklim mücadelesinde iki temel meselesi olduğun söyleyen Kurum bunları İklim Kanunu ile yerel yönetimlerin etkinliği olarak tanımladı.

Şûra üyelerinin ve komisyonlarının çalışmaları ile 7 farklı alana dair ortaya koyacakları yüzlerce farklı bakış açısından süzülerek gelen bilimsel altlıkların bu kanun çalışmasına yansıyacağını kaydeden Murat Kurum İklim Kanunu’nun Türkiye’nin önündeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağını söyledi.

Sürecin yerelde de etkin şekilde ilerlemesi için belediyelerin azaltım ve uyum çalışmaları konsunda teşvik edileceğini kaydeden Kurum, iklim değişikliği mücadelesinde topyekun bir seferberlik sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin alt birimlerinde iklim değişikliği ile mücadeleyi planlayan ve yöneten birimlerin kurulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Kurum bu doğrulturda şurada belediyeleri daha etkin kılmak için gerekli yasal düzenlemelerin ne olduğunu ve finans problemlerinin çözümünü sağlayacak fikirlerin, tüm açıklığıyla ortaya konulacağını sözlerine ekledi.

Şuranın ilk gününde “Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç” ile “Yeşil Politika” panelleri gerçekleştirildi. Şura ikinci gününde ise “Uluslararası Finansman”, “2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız”, “İlk Kim Değişiyor” panelleri ile devam edecek.