İklim Şurası 217 tavsiye kararı ile tamamlandı

Şura’nın Sonuç Bildirgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

26 Şubat 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen İklim Şurası Bakan Murat Kurum’un konuşması ile tamamlandı.

Dört gün süren Şura’da yedi farklı komisyonun çalışmaları ile sunulan 76’sı öncelikli olmak üzere toplamda 217 maddelik tavsiye kararı oybirliği ile kabul edildi.

Bakan Murat Kurum tavsiye kararlarının oylanmasından sonra yaptığı konuşmada ilk İklim Şurası’nın çok geniş katılımla düzenlendiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdiklerini ifade etti

Şura’da “yeşil kalkınma” ve “2053 net sıfır emisyon” hedeflerine ve ulusal katkı beyanının düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürütüldüğünü ve iklim değişikliğiyle mücadele ile yeşil kalkınma hamlesine dair çok önemli kararlar alarak yepyeni projeksiyonlar oluşturulduğun söyleyen Murat Kurum, sonuç bildirgesini de bu projeksiyonlara uygun şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edileceğini belirten Bakan Kurum, bildirgenin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin oluşturulması, ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilmesinde ve “Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulama takvimi için yol gösterici olacağını sözlerine eklerken, şunları kaydetti;

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak. İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı olacak. Düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojilerinin, enerji verimliliği sağlayan yüksek performanslı inovatif malzeme tasarımlarının geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir yöntem sunacak.”

Meslek odaları ve milletvekilleri Şura’ya katılamadı

Bununla birlikte Çevre Mühendisleri ve Meteoroloji Mühendisleri Odası hafta başında yaptıkları açıklamalarda taleplerine rağmen Şura’ya davet edilmediklerini duyurdular.

CHP Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Murat Bakan da yaptığı açıklamada İklim Şura’sına TBMM Çevre Komisyonu ile İklim Araştırma Komisyonu üyelerinin de davet edilmediğini kaydetti.