İklim Kurulu Bakan İdris Güllüce başkanlığında toplandı

”Türkiye 2020 sonrasına ilişkin yeni anlaşmanın şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olması halinde kendi kabiliyetleri doğrultusunda sürece katkı sağlamaya kararlıdır”

11 Ağustos 2015

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 7 Ağustos 2015 günü Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce başkanlığında ve Türkiye’nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar’ın katılımı ile toplandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan İdris Güllüce konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çatısı altında olan ülkelerin Kyoto Protokolü yerine 2020 sonrası için yeni bir iklim anlaşmasını kabul etmenin eşiğine geldiğini kaydetti.

İdris Güllüce, kurulun Temmuz ayında gerçekleştirdiği son toplantıda sera gazı emisyonu projeksiyonları ile sektörel azaltım potansiyelleri ve maliyet analizleri çalışmalarının sonuçlarının değerlendirildiğini ve sonuçların İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunulması kararı alındığını hatırlattı.

Bu toplantıda karara ilişkin nihai yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldiklerini bu konuda alınan kararın sadece bakanlığın değil, aynı zamanda ülkenin kararı olacağını da belirten Güllüce, yapılacak değerlendirmelerde bu hususun dikkate alınarak, yapıcı ve uzlaşmacı davranılması gerektiğini kaydetti.

Bakan İdris Güllüce iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece ekolojik bir mevzu olmadığını, ekonomi, istihdam ve enerji tabanlı geniş bir sektör çalışmasını da barındırdığını söylerken bu sorunun yalnızca teknolojik yaklaşımlarla çözülemeyeceğini, inançlar, değerler ve hissiyatların da önemli olduğu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Çevre duyarlılığını tarihin her döneminde en güzel biçimde gösteren ve küresel sorunlara hiçbir zaman sessiz kalmayan ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması kapsamında üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Türkiye, 2020 sonrasına ilişkin yeni anlaşmanın şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olması halinde kendi kabiliyetleri doğrultusunda sürece katkı sağlamaya kararlıdır. Bu sürecin kamu, özel sektör kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir.”

Bakan Güllüce açılış konuşmasının ardından toplantı salonundan ayrılırken, toplantı Başmüzakereci Prof. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında devam etti.