İklim krizi işgücü eksikliği ortaya çıkarıyor

ILO öngörüsüne göre hızlı teknolojik dönüşüm, becerilerin diplomadan daha önemli hale gelmesine neden olacak

18 Ocak 2024

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024 raporunda, iklim krizinin getirdiği teknolojik dönüşüm gerekliliğin işgücü piyasalarında da önemli etkisi olacağı belirtildi.[1]

Rapora göre bu nedenle yenilenebilir enerjilere geçiş gibi ortaya çıkacak hızlı teknolojik dönüşüm, beraberinde çeşitli sektörlerde önemli beceri eksikliğinin ortaya çıkacak. Bu durum da işverenler için becerilerin diplomalardan daha önemli hale gelmesine neden olacak.

Bu dönemde özellikle standart dışı eğitime sahip bireyler ve yaşlı işçiler için işgücü piyasalarını daha kapsayıcı hale getirmek gibi adımlar ile adil bir geçişi sağlamak için de entegre politikaların devreye alınması gerekiyor.

İşçi, işveren ve hükümet taraflarının her birinin önemli düzeyde uyum kapasitesi ve esneklik göstermesi de bu dönemin diğer bir gerekliliği olacak.

Bununla birlikte rapor 2024 yılında küresel işsizlik oranının ve eşitsizliklerin artacağı, üretkenlikteki durağanlığın da devam edeceği öngörüleri de paylaşılıyor.

Rapordaki diğer bilgilere göre 2023’te küresel işsizlik oranı, 2022’deki yüzde 5,3 seviyesinin altına inerek yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

2024 yılında ise iş arayan kişi sayısının 2 milyon artacağının, böylelikle küresel işsizlik oranının bu yıl yüzde 5,2’ye çıkacağı öngörülüyor.

 


[1] WESO Trends 2024: Global unemployment rate set to increase in 2024 while growing social inequalities raise concerns, says ILO report