“İklim kanununda son aşamaya gelindi”

Kanun çalışmalarına 2019 yılında başlanmıştı

11 Haziran 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İklim Kanunu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve kanunun 2024 yılı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının beklendiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansman Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefi belirlediğini hatırlatırken, kanun çalışmasının bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı sağlayacak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik en önemli başlıklardan biri olduğuna da vurgu yaptı.

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile uyumlu ulusal bir emisyon ticaret sistemi kurulmuş olacağını da kaydeden Cevdet Yılmaz, böylelikle Avrupa’ya gidecek kaynakların engellenerek, Türkiye’nin kendi kaynaklarının kendi yeşil dönüşüm ihtiyaçları için kullanılacağını sözlerine ekledi.

“Yeşil Taksonomi çalışmaları sürüyor”

Konuşmasında Yeşil Taksonomi çalışmalarından da bahseden Cevdet Yılmaz, bu çalışmada Avrupa Birliği’nin yeşil taksonomisinin esas alındığını kaydetti.

AB Yeşil Taksonomisi’nin sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak için, ayrıntılı kriterler sunan ve örnek oluşturan bir model olduğunun altını çizen Yılmaz, İklim Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ulusal yeşil taksonomi ile AB taksonomisin uyumunu sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Cevdet Yılmaz bu taksonomi ile finansmana erişimi kolaylaştırma ile şirketlerin daha iklim dostu olmalarına ve yatırımların en çok ihtiyaç duyulan yerlere kaydırılmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini de belirtti.

“Yeşil tahvil ihraçlarını teşvik edeceğiz”

Yılmaz konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından, kamunun uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk yeşil tahvil ihracının, geçtiğimiz yılın Nisan ayında gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yılmaz bu tahvil ihracından elde edilen 2,5 milyar dolarlık finansmanının da uygunluk kriterlerini karşılayan temiz ulaşım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ağaçlandırma, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi gibi yeşil projelerin finansmanı ve yeniden finansmanı için kullanılmakta olduğunu bilgisini verdi.

Cevdet Yılmaz konuşmasında yeşil tahvil ihraçlarının teşvik edileceğini de sözlerine ekledi.