”İklim için telafisi olmayan zararlar doğacak”

Tüdef tarafından yapılan açıklama ile Gerze Kömür Santrali projesi eleştirildi

28 Mart 2012

Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan basın açıklamasında Sinop, Gerze’de yapılması planlanan kömür santrali projesinin iklim için telafisi olmayan zararlar doğuracağı iddia ediliyor.

Tüdef tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Mart ayı başında görüşe açılan Sinop, Gerze Enerji Santrali’ne ait Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna TÜDEF’den itiraz geldi. Raporun yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadığı, etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenmediği ve iklim değişikliği gibi olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı için olumsuz kararı verilmesi istendi. İtiraz dilekçesinde Tüdef “Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek Gerze Enerji Santrali projesinin iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen gerekçeler  çerçevesinde “çevre etki değerlendirme olumsuz” kararının alınmasını” talep etti.

Türkiye İklime Taraf, Projeler değil!

ÇED raporu ile ilgili olarak, açıklamada bulunan Tüdef, raporun ciddiyetinin sorgulanması yanında, projenin de varlığının sorgulanması gerektiğini belirtti. Raporun hiçbir şekilde atmosfere salacağı sera gazlarını ve yaratacağı iklim değişikliğine dair bir bilgi içermediğini  duyurdu. Konu ile ilgili Tüdef  Başkanı Ali Çetin “ Türkiye iklimle ilgili sözleşme ve protokole tarafken, anayasamızda çevrenin korunması herkesin görevi derken, böylesi bir raporda Gerze Enerji Santrali’nin yaratacağı iklim değişikliğine değinilmemesi, projelerin iklime taraf olmadığını mı gösteriyor?  Raporu hazırlayanların yapmadığı işi yaptık ve santralin yılda en az 7,3 milyon ton sera gazı salacağını hesapladık. Bu Türkiye’de enerji kaynaklı salımların %7.5 artması demektir. Kişi başı salımların 1,5 ton olması gerekirken, bu kömür santrali yüzünden her yıl 0.1 ton karbon bütçemizden alınacak demektir” dedi.

Açıklamasında Çetin, bu santralin yapılması durumunda şu an yaşadığımız iklim felaketlerinin olağan hale geleceğini, bu nedenle de projenin ÇED raporunun da olumsuz çıkması gerektiğini söyledi.

Tüdef’in itiraz dilekçesinde temel maddeler:

1- Yıllık 3.1 milyon kömür yakılması ile GES santrali yılda en az 7.3 milyon ton karbondioksit eşiti sera gazı salacak.

2- Bu miktar santralin çalıştığı 35 yıl boyunca sürecek,  255 milyon ton sera gazı, yani Türkiye’nin 2009 yılı salımlarının %70’ine eşit olacak.

3- Şu an kişi başı sera gazı salımlarımız 5.2 ton ve iklim değişikliğini önlemek için gelecekte hedef  1.5-2 ton seviyesine düşürülmesi gerekli iken GES projesi kişi başı salımlarımıza  yıllık 100 kg daha artıracaktır.

4-  Enerji sistemine %4 civarında katkı yapacağı iddia edilen proje geri dönüşü olmayacak bir şekilde enerji kaynaklı karbon salımlarımızı %7.5 arttıracak.

5- Projede denize deşarj ile su sıcaklığı artışı 1 derece’nin altında tutulmak istendiği söylense de, küresel ısınma nedeniyle oluşan ısınma ve buna katkısı raporda yer almıyor.

6- Raporda rüzgar haritası verilse de, rüzgarın baca gazlarını çevreye nasıl dağıtacağı incelenmemiş. Rüzgarın 1 saat içinde ulaştıracağı baca gazlarının Sinop kent merkezi, Gerze ve Dikmen gibi kasabaları ve yerleşimleri etkileyeceği raporda yer almıyor.