“İklim günümüzün yeni finansal ve yatırım riski”

Sermaye Piyasası Kurulu ile Dünya Bankası işbirliğinde “Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Çalıştayı” düzenlendi

12 Temmuz 2021

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Dünya Bankası işbirliği ile 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak “Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Çalıştayı” gerçekleştirildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada çalıştayda iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, sel, yangın, deniz kirliliği gibi çevre felaketlerinin ekonomi ve finansal piyasalardaki sonuçlarıyla mücadele etmek, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğunda, dünyada hızla büyüyen yeşil/sürdürülebilir finans yaklaşımının ülkemizde gelişmesi amacıyla çok yönlü değerlendirmeler ve teknik çalışma toplantıları gerçekleştirildi bildirildi.

Açıklamaya göre SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu çalıştaydaki konuşmasında iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş süreçlerinin büyük sabit sermaye yatırımlarını gerekli kıldığını, gereken finansmanın sağlanmasında yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçlar ve düzenleyici çerçeve katkısıyla Türkiye finans sektörünün ekonominin yeşil dönüşümünde anahtar rol oynayabileceğini belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouamé de konuşmasında iklim riskinin ekonomi ve finansal sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanının Dünya Bankası’nın küresel öncelikleri arasında yer aldığını ve Türkiye’de yeşil finansman ekosisteminin gelişimini kolaylaştırmak adına SPK ile işbirliğine gidildiğini ifade etti.

“İklim günümüzün yeni finansal ve yatırım riski”

Toplantıda katılımcılar tarafından çevresel sorunların neden olduğu fiziki ve geçiş risklerinin finansal piyasalarda istikrarı ve kurumların sürekliliğini etkileyebilecek nitelikte olduğu, iklim riskinin günümüzde yeni bir finansal risk, yatırım riski olarak görüldüğü, kurumsal yatırımcıların artık şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını da dikkate aldığını vurgulandı.

SPK Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi çalışmaları sürüyor

SPK açıklamasında ayrıca Mart 2021’de yayınlanan Ekonomi Reformları Paketi’nde yer alan “SPK Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi” Eylemi hazırlıkları kapsamında, çevreye olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi amaçlandığı ve yeşil tahvil alanında düzenleyici çerçeve ile Türkiye sermaye piyasalarında yeşil finansal araç ihraçlarının artması, kamuyu aydınlatma, doğrulama yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesi hedeflendiğinin altı çizildi.