“İklim görüşmelerinde masada kalmalıyız”

Murat Özyeğin TÜSİAD üyelerinin samimiyet testinden geçtiğini söyledi

12 Aralık 2020

FİBA Grup Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin TÜSİAD tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yaratacağı riskler ve fırsatlara dikkat çekmek amacı ile başlatılan “Yeşil Mutabakat Söyleşileri” programının ilk konuğu oldu.

Söyleşi serisinin “Yeşil Finansman Araçları” temasıyla 7 Aralık tarihinde TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Lideri Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderasyonu ile gerçekleşen ilk toplantısında konuşan Özyeğin Türkiye’nin uluslararası iklim müzakereleri masasında yer alması gerektiğini savunurken, değişim sürecinin TÜSİAD üyeleri için samimiyet testi olduğu görüşünü dile getirdi.

Murat Özyeğin konuşmasında Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamayan 197 ülke içindeki 8 ülkeden biri olduğuna dikkat çekerken, Türkiye’nin anlaşmaya taraf olduğu takdirde fon verme ve azaltma taahhüdünde bulunması gereken ülkeler arasında yer alması gerekmesinin zor bir durum olduğunu şahsi olarak ve TÜSİAD olarak da anladıklarını kaydederken, Türkiye’nin masada kalmasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Türkiye’nin topyekün bir ulusal politikayla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci uygulamalar, yeşil ekonominin desteklenmesi gibi inisiyatifler ile çok güçlü bir şekilde bu pazarlığı sürdürmesi gerektiğini savunan Özyeğin, Türkiye’nin masanın çok dışında kalmaya devam ettiği takdirde bir gün kendisini ticarette gelebilecek sınırlamalar nedeni ile tüm kuralları uygulama durumunda kalabileceğini ifade etti.

Murat Özyeğin bunun için Türkiye’nin çok proaktif bir şekilde her COP toplantısını fırsat bilerek, kendi özel durumunu açıklaması ve bu durumu dış dünyayla entegre bir şekilde anlatması ve bir arada bu yapıyı oturtması gerektiğini, bunun için de Çevre, Enerji, Sanayi ve Teknoloji, Hazine, Ticaret ve Dış İşleri olarak altı bakanlığın çok iyi bir koordinasyonla gelecek dönemin stratejisini çizmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“TÜSİAD samimiyet testinden geçiyor”

Burada TÜSİAD’ın da çok önemli bir samimiyet testinden geçtiğini belirten Özyeğin, aralarında enerji, kömür, kömürden elektrik üretimi, çimento, ulaşım gibi alanlarda faaliyet gösteren TÜSİAD üyelerinin olduğunu hatırlatırken ve belki de en fazla maliyete TÜSİAD üyelerinin katlanacağını söyledi.

TÜSİAD üyeleri olarak bu konu ile yüzleşmek istediklerini de ifade eden Özyeğin, burada maliyetlerin yanında fırsatların da olduğuna inandıklarını söylerken, gelecekte Avrupa’ya ihracat yapamayacak noktada olmaktansa bu maliyetleri zamana yaymış olarak, birtakım finansman imkanlarından faydalanabilecek şekilde bu maliyetlere katlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

 

 

Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlara dikkat çekmek, bu alanda özel sektör ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek “Yeşil Mutabakat Söyleşileri” döngüsel ekonomi, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, finans gibi Yeşil Mutabakat’ın birçok farklı boyutunu özel sektörün tepe yöneticileri ile ele alınacağı programlar ile devam edecek.