İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı için başvuru süreci başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek programın bütçesi 6,8 milyon Avro

17 Ekim 2020

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında hibe sağlanacak projeler için ilana çıkıldı.[1]

Başvuru sürecinin 14 Ekim 2020 tarihi itibariyle ilana çıkılan programa başvuru için son tarih 30 Kasım 2020.

Hibe programının küresel amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi; özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmak olacak.

12 ila 18 ay süreli hibe projelerine sivil toplum kuruluşları, belediyeler, yerel Yönetimler, üniversiteler veya araştırma kurumları / merkezleri, kalkınma ajansları, kar amacı gütmeyen sendikalar, kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları gibi yerel düzeyde işletmeleri ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabilecek.


[1] Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP)