İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Paris gündemi ile toplantı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun gündeminde Paris’te düzenlenecek iklim zirvesi hazırlıkları vardı

6 Haziran 2015

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun toplandığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Aralık ayında Paris’te gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda imzalanması planlanan küresel iklim anlaşmasına yönelik Türkiye’nin hazırlıklarının toplantının gündeminde yer aldığı ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2020 sonrasında ilişkin olarak imzalanacak yeni anlaşmanın şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olması halinde kendi kabiliyetleri doğrultusunda sürece katkı sağlamaya niyetli olduğunu kaydetti.

Öztürk yeni sürece yönelik hazırlıklar çerçevesinde Türkiye’nin müzakerelerde daha etkin ve verimli sonuçlar elde edebilmesi için ortak bir kararla Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın başmüzakereci olarak görevlendirildiğini belirtirken, sürecin kamu, özel sektör kuruluşları, akademi çevreleri ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdümlü ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi amaçlanmakta olduğunu kaydetti.

Anlaşmanın KYOTO Protokolünden farkının, belli ülkelerin dışındaki tüm taraf ülkelerden destek beklenmesi olduğunu ifade eden Müsteşar Öztürk, tüm ülkelerin Ekim ayına kadar katkı sunacağını kaydetti. Öztürk, bu kapsamda Türkiye’de de çalışmaların başladığını, Bakanlıklarınca yürütülen sera gazı emisyonları projeksiyonlarının belli bir aşamaya getirildiğini ve kurulda sunulacağını dile getirdi.

Müsteşar Öztürk sözlerinin devamında şunları kaydetti: “İnşallah kurul üyelerimizle birlikte çalışmalar üzerinde bir mutabakata varıp önümüzdeki bir iki ay içerisinde ülkemizin yeni iklim anlaşmasına katkısını sunabiliriz. Bu konuda alınan karar sadece Bakanlığımızın kararı değil, ülkemizin kararı olacaktır. Yeni iklim sürecinde ülkemizin iyi bir şekilde konumlanması, menfaatlerinin korunması hayati önem taşımaktadır.”