İklim Değişikliği Başkanlığı yönetmeliği yayımlandı

Başkanlık geçtiğimiz ekim ayında kurulmuştu

21 Haziran 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.[1]

Yönetmeliğe göre başkanlığın görevleri arasında iklim değişikliği ile mücadele kapsamdındaki tüm ölçüm, raorlama gibi konularda faaliyet yürtümekten, uluslararası müzakere süreçelerinin takip edilmesine ve emisyon ticaret sistemine kurulmasına kadar birçok konu olacak.

Yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını araştırmak, buna yönelik teşvik mekanizmaları ve hibe programlarını geliştirmek, bu programları uygulamak ve izlemek de başkanlığın görev alanında olacak.

Bununla birlikte başkanlık görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmalar yapacak bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek ile de sorumlu olacak.

Yönetmeliğe göre başkanlık çatısı altında İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar, İklim Finansmanı ve Teşvikler, Karbon Fiyatlandırma, Sera Gazı Azaltım Politikaları, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ile Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm gibi daire başkanlıkları da olacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı 29 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştu. [2]


[1] İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

[2] Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 85)