IFC’den TSKB’ye 75 Milyon Dolarlık Kaynak

TSKB kaynağı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için kullanacak

28 Mart 2012

TSKB’nin Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

İlgili anlaşma gereğince TSKB bu kaynağı Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansman desteği sunacak.

TSKB Genel Müdürü Fevzi Onat konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi; “IFC, enerji verimliliğine yönelik kaynak sağlanmasında önemli ortaklarımızdan birisi. Kredi ile enerji verimliliği sağlamak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için makine ve ekipmanlarını yenilemek isteyen imalat, tarım ve inşaat sektörlerindeki işletmeleri hedefliyoruz”

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Pazarlar Yöneticisi K. Aftab Ahmed hızlı sanayileşme ile oluşan iklim değişikliği ve diğer çevresel risklerin giderek daha fazla sorun teşkil ettiğini söylerken, uzun vadeli ortakları olarak nitelediği TSKB’yi, Türkiye’de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanı alanındaki yalaşımlara öncülük ederek bu sorunların giderilmesi için yardımcı olduğunu belirtti.