IEA: Yenilenebilirde kapasite beş yılda 1.220 GW artacak

Artış sürdürülebilir enerji hedefleri için yeterli olmayacak

21 Ekim 2019

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel yenilenebilir enerji sektöründeki 2019-2024 yılları arasında gerçekleşebilecek yatırım eğilimlerini inceleyen 2019 yılı Yenilenebilir Enerji Raporu’nu yayınladı.

Çalışmaya göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi bu beş yıllık dönemde, mevcut kurulu gücün %50’sine denk gelecek şekilde 1.220 GW artış gösterecek.

Artışta fotovoltaik güneş enerjisi yatırımlarının payı 697 GW, karasal rüzgar enerjisi yatırımlarının 309 GW, kıyı ötesi rüzgar enerjisi yatırımlarının 43 GW, hidroelektrik yatırımlarının payı 121 GW, biyokütle yatırımlarının 41 GW, diğer kaynaklara dayalı yatırımlarının ise 9 GW olacak.

Bununla birlikte yaşanacak bu yüksek artış, uzun dönemli iklim, hava kalitesi ve enerjiye erişimin artırılması gibi sürdürülebilir enerji hedefleri açısından yeterli olmayacak.

Bu hedeflere ulaşmak için ülke yönetimlerinin politika ve düzenlemelerdeki belirsizlik, birçok gelişmekte olan ülkedeki yüksek yatırım riski ve bazı ülkelerdeki rüzgar ve fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin şebeke entegrasyonunun sağlanamaması gibi üç ana başlıktaki sorunları giderecek politika ve düzenleme değişiklikleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

IEA öngörüsüne göre bu sorunların aşıldığı ”Hızlandırılmış Durum” halinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasitede 314 GW ek artış daha sağlanarak toplam kapasitenin 2024’te 4.000 GW’a kadar yükselmesi mümkün olabilir.

En hızlı artış çatılarda yaşanacak

IEA raporuna göre fotovoltaik sistem maliyetlerinde gerçekleşecek %15 ila %35 arasındaki ek gerilemenin de etkisi ile güneş enerjisi birçok ülkede daha beklenenden daha hızlı şekilde fosil yakıtlar ile rekabet edebilecek seviyeye gelecek ve bu dönemde dağıtık güneş enerjisi yatırımları çok hızlı bir büyüme dönemine girecek.

Çalışmaya göre 2019-2024 arasındaki dönemde devreye girebilecek olan 697 GW düzeyinde yeni güneş enerjisi gücünde dağıtık sistem yatırımlarının payı 317 GW olacak ve bu segmentteki güneş enerjisi gücü 2024’te 530 GW’a yükselerek, bu tarihteki kümülatif güneş gücünün yarısını oluşturabilecek.

Devreye alınacak yeni dağıtık gücün dörtte üçünü ticari ve sanayi bina çatılarındaki projeler oluşturacak iken, çatısında güneş enerjisi kurulumu olan hane sayısı da 100 milyona ulaşacak.

Bununla birlikte çalışmada hızla artan dağıtık güneş enerjisi gücünün elektrik piyasalarında istenmeyen etkiler yaratabileceği ve bu konuda politika ve uygulanacak tarifeler konusunda reformlar gerektiği de savunuldu.

Rapora göre kontrol edilemeyen büyüme sistem maliyetlerini artırması dağıtım şirketlerinin gelirini azaltması gibi nedenlerle elektrik piyasalarında bozucu etki gösterebilecek.

Bunun için ise hem dağıtık fotovoltaik sistemler için yatırım çekerken, hem de maliyet yükünün tüm tüketiciler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak sabit ağ varlıklarına gelir yaratacak tarife reformlarının ve uygun politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için; iea.org/renewables2019/