IEA Yenilenebilir Enerjiye Destek İstedi

IEA’ya göre iklim değişikliği ile mücadele için 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin iki kat artması gerekiyor.

15 Nisan 2011

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan Clean Energy Progress adlı çalışma karbon dioksit salımının azaltılması konusunda belirlenen 2050 hedeflerinin tutturulması için 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin iki kat artması gerektiğini iddia ediyor.

IEA tarafından hazırlanan çalışmaya göre 2050 hedefleri için 2020 yılına kadar rüzgar enerjisi sektörünün yıllık ortalama yüzde 17 oranında büyümesi gerekirken, güneş enerjisi sektörü için ise bu rakam yüzde 22

Küresel düzeydeki fosil yakıt bağımlılığının çevresel sürdürülebilirlik dışında, politik istikrar ve ekonomik kalkınmaya da zarar verdiğinin bahsedildiği raporda, hükümetlerin bir an önce fosil yakıtlara sağlanan teşvikleri keserek, yenilenebilir enerjilere çok daha fazla teşvik sağlayacak politikaları hayata geçirmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Karbon depolama çalışmalarının önemine de değinilen raporda şu an sayısı 5 olan karbon depolama alanlarının artırılarak 2020 yılında bu sayının 100, 2050’de ise 3.000’in üzerinde olması gerektiği dile getirildi.

Bunun yanında elektrikli araç sektörünün desteklenmesi de yne raporda geöen maddeler arasındaydı.