IEA Güneş Enerjisi Sektörüne Umut Verdi

Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışmasına göre 2050 yılında dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 22.5’unu sağlayabilecek

18 Mayıs 2010

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan iki çalışma güneş enerjisi sektörünün geleceğine yönelik çok olumlu öngörüler getiriyor.

Fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sektörlerine yönelik olarak hazırlanan iki ayrı yol haritasına göre güneş enerjisi sektörü 2050 yılında küresel enerji talebini karşılamada 2050 yılında yüzde 25’e yakın pay sahibi olabilecek. Sektör günümüzde ise bu ihtiyaca ancak yüzde 0.5 oranında cevap verebiliyor.

Çalışmalarda güneş enerjisinin halen maliyet açısından geleneksel enerji alternatifleri ile rekabet edebilecek düzeyde olmadığını bunun ancak gelişmiş ülkelerde enerji altyapısının çatı sistemleri ile üretilecek enerjinin ana şebekeye aktarılmasının mümkün kılınması ve teknolojik ilerlemenin sağlanması ile 2030 sonrasında mümkün olabileceği belirtilirken bu tarihe kadar sektörün hükümetlerce desteklenmesinin şart olduğu ifade ediliyor.
Çalışmalara  göre güneş enerjisi sektörünün enerji talebini karşılamadaki payının 2020 yılında yüzde 2.3’e 2030 yılında ise yüzde 8.8’e çıkacağı öngörülüyor. Bu oranlar gerek maliyetlerin düşmesi gerekse kullanımın yaygınlaşması ile 2050 yılında yüzde 22.5’e yaklaşabilecek.

Alt sektörler bazında ise fotovoltaik sektöründe maliyetlerin 2030 yılında düşmesi ile beraber bu sektör tek başına 2030 yılında küresel enerji ihtiyacının yüzde 5’ini karşılayabilecek. Bu rakam 2050 yılında ise yüzde 11 olarak gerçekleşebilecek.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sektöründe ise Kuzey Amerika, Hindistan ve Avrupa bağlantısından dolayı Kuzey Afrika ise en yoğun bölgeler olacak. 2050 yılında bu sektöründe küresel enerji talebini karşılamadaki payı yüzde 11’i aşacak.