IEA: Güneş en ucuz kaynak, rüzgar Avrupa’nın lideri olacak

Uluslararası Enerji Ajansı 2040 yılı öngörülerini içeren 2017 yılı görünüm raporunu yayınladı

15 Kasım 2017

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2017 yılı Küresel Enerji Görünümü raporunu yayınladı.

Çalışmada küresel enerji sisteminde çok önemli ve uzun dönemli etkiler doğuracak değişikliklerin gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Bu değişiklikler ana olarak ABD’nin petrol ve doğal gaz alanında lider hale gelmesi, güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşması, elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının artması, enerji sektöründeki dijitalleşme ve Çin’in temiz enerji alanındaki liderliği olarak sıralanıyor.

Çalışmadaki öngörülere göre ABD’de kaya petrolü ve gazı alanındaki gelişmeler devam edecek, maliyet düşürücü yolların etkisi ile de ABD 2020’li yıllarda dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatçısı aynı zamanda 2020’li yılların sonunda net petrol ihracatçısı haline gelecek.

Küresel enerji talebi 2040 yılında, 2017’ye göre yüzde 30 oranında daha yüksek olacak ve bu talep ağırlıklı olarak doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak karşılanacak.

IEA’ya göre güneş birçok ülkede en ucuz elektrik üretim kaynağı haline gelecek iken aynı zamanda özellikle Çin ve Hindistan’daki gelişmeler sayesinde küresel düzeyde elektrik üretim kapasitesindeki artışta en büyük pay güneş enerjisinin olacak.

Rüzgar enerjisi ise 2030’a gelmeden Avrupa’nın en önemli elektrik üretim kaynağı olacak.

Kömürün enerji arzındaki payındaki artış, büyük ölçekli karbon depolama teknolojileri geliştirilmediği sürece düşük kalacak.

Bununla birlikte petrol talebi artış hızı yavaşlamak ile birlikte, yükselmeye devam edecek.

Bu yavaşlamaya ise elektrikli araç satışlarının hükümet destekleri ve pil maliyetlerindeki gerilemeler sayesinde artacak olması ile motor verimliliklerindeki ilerleme gibi etkenler neden olacak.

Kamyonlar ile petrokimya, denizcilik ve havacılık sektörlerinin talepleri ise petrol talebinin yükselmesini sağlayan alanlar olacak.

Rapora göre Çin’in daha temiz bir büyüme hedefli yeni ekonomik stratejisi de küresel enerji piyasalarında önemli etkiler gösterecek.

Çin’in kirlilik ile mücadelesi rüzgar, güneş, nükleer enerji ve elektrikli araçlar gibi alanlarda ilerlemesine katkı sağlayacak. Küresel doğal gaz talebinde 2040 yılına kadar gerçekleşecek artışın dörtte üçü de Çin kaynaklı olacak.

Küresel düzeyde enerji üretimi kaynaklı emisyonlardaki artış 2040’a kadar yavaşlasa da yükselemeye devam edecek, fakat yine de dünyayı iklim değişikliğinin sert etkilerine maruz kalmaktan koruyamayacak.

World Energy Outlook 2017 from International Energy Agency