IEA: Fırsatlar Tükenmek Üzere

Uluslararası Enerji Ajansı’nın ”2011 Dünya Enerji Görünümü” raporunda artan fosil yakıt kullanımının acilen azaltılması gereğine dikkat çekiyor.

10 Kasım 2011

Uluslararası Enerji Ajansı’nın ”2011 Dünya Enerji Görünümü” raporunda artan fosil yakıt kullanımına dikkat çekilerek dünyanın, çevre faktörü gözetmeyen ve güvenli ile sürdürülebilir olmayan enerji kullanıma artık daha fazla güvenemeyeceği uyarısı yapıldı.

Küresel enerji talebinin ekonomik büyüme, refah ve nüfus artışlarına bağlı olarak daha fazla artacağına dikkat çekilen çalışmada bu talebin fosil yakıtlar ile karşılanmaya çalışılmasının dünyanın kendi geleceğini kilitlemek anlamına geleceği bildirildi.

IEA’ya göre enerji talebinin fosil yakıtlarla karşılanmaya çalışılması gelecek 25 yılda yapılacak karbon salımının son 110 yıla denk seviyeye çıkmasına, bunun ise gezegenin ortalama sıcaklığının 3.5 derece artmasına neden olabilecek.

Yeni enerji politikalarını hayata geçirmek için hala zaman bulunduğu belirtilen raporda bununla beraber fırsatların giderek azaldığına ise vurgu yapıldı.

Kuruluşa göre Fukuşima’daki nükleer kaza, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki son olaylar ve artan küresel enerji talebi dünya hükümetlerini enerji politikalarında  daha etkili ve daha düşük karbon salımına neden olabilecek teknolojilere öncelik vermeye yönelik köklü değişiklikleri zorunlu hale getirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde talep artıyor

Raporda 2010 ve 2035 yılları arasında küresel enerji talebinin üçte bir oranında artacağı, bu artışın ise üçte bir oranında OECD üyesi olmayan ülkelerden geleceğinin tahmin edildiği ifade ediliyor. Rapordaki diğer tahminlere göre Çin’in enerji kullanımı ise 2035 te ABD’den yüzde 75 daha fazla olabilecek.

Yenilenebilir Enerji Yükselişte

Küresel enerji talebinin 2010 yılında yüzde 81 oranında fosil yakıtlardan sağlandığı belirtilen çalışmada bu rakamın 2035’te yüzde 75 azalacağı ayrıca aynı dönemde yenilenebilir enerjilerin toplam enerji talebini karşılamada 2010’da yüzde 13’lük payının 2035’te yüzde 18’e yükseleceği yine rapordaki öngörüler arasında.