ICCI Digital 14 Ekim, Çarşamba günü başlayacak

Üç gün sürecek etkinlik dijital konferans formatında gerçekleştirilecek

8 Ekim 2020

26. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle ICCI Digital başlığı ile dijital konferans formatında gerçekleştirilecek.

Dijital konferansın 14 Ekim, Çarşamba günü 10.00-11.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek açılışının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu ve Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın‘ın konuşmaları ile gerçekleşmesi planlanıyor.

Açılış konuşmalarının ardından Enerji İşleri Genel Müdürü, Murat Zekeriya Aydın “Olağanüstü Dönemlerde Enerji Yönetimi” başlıklı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr.Oğuz Can ise “Türkiye’de Enerji Verimliliği, Yeni Dönem Gelişmeleri: EPS, Bölgesel Isıtma/Soğutma Çalışmaları” başlıklı bir konuşma yapacaklar.

Konferansın öğleden sonraki bölümü EÜAŞ Genel Müdürü Dr.İzzet Alagöz‘ün “Enerji Santrallerinde Suyun Akıllı Yönetimi” başlıklı konuşması ile başlayacak, Enerji Diplomasisi başlıklı DEİK Özel Oturumu ve MÜSİAD Enerji Komisyonu Başkanı, Dr. Cihad Terzioğlu‘unun “Elektrik Piyasalarında Dijitalizasyon” başlıklı konuşması ile sürecek.

Bu oturumların ardından ETKB Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan‘ın moderatörlüğünde ve Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ile sektör dernekleri TÜREB, JESDER, GÜNDER, GÜYAD ve GENSED yöneticilerinin katılımı ile “2021 ve Sonrası Destek Mekanizmaları” başlıklı bir özel oturum gerçekleştirilecek.

Aynı gün ICCI Digital kapsamında Kojentürk, DEİK ve TÜREB özel oturumları da düzenlenecek.

ICCI Digital’in 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılacak oturumlarından bazı başlıklar ve konuşmacılar da şu şekilde olacak;

  • Hibrit Enerji Sistemlerinin Enerji Verimliliğine Katkıları
  • Özel Panel: 21. Yüzyıl’da Doğal Gazın Rolü ve Türkiye için Yeni Kazanımlar; GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Doç. Dr. Sohbet Karpuz
  • STK Özel Oturumu: Enerji Sektöründe STK’ların Rolü
  • 2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretimi; Shura Direktörü – Dr. Değer Saygın
  • Enerjide Yeni Oyuncu: Hidrojen; Prof. Dr. İskender Gökalp
  • TWRE – Turkish Women in Renewables Özel Oturumu
  • Enerji Değer Zincirinde Dijital Akıl
  • Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler: Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle

[1] ICCI 2020 Konferans Programı