Iberdrola’dan Yeni Rekor

İspanyol enerji devi Iberdrola’nın yenilenebilir enerji kolu olan Iberdrola Renovables tarafından yapılan açıklamada şirketin yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırdığı belirtildi.

13 Temmuz 2010

Şirketten yapılan açıklamada Iberdrola Renovables’ın dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan toplam 11.406 megavatlık kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesislerinde yılın ikinci çeyreğinde toplam 6.046 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirdiği bildirildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 oranında artış sağlandığını gösteriyor.

Bu sonuca ulaşılmasındaki esas etken ise şirketin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 95,5‘inden sorumlu olan rüzgar enerjisi santrallerinden 5.771 milyon kilovat saat elektrik üretilebilmesi.

Rüzgar tarlalarından elde edilen elektriğin ülkelere göre incelemesi yapıldığında ise İspanyol şirketin ülkesinde rüzgardan 2.171 milyon kilovat saat elektrik üretirken aynı dönemde ABD’de 2.962 milyon kilovat saat, İngiltere’de 221 milyon kilovat saat ve diğer Avrupa ülkeleri ile Güney Amerika ülkelerinde 417 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirdiği görülüyor.

Geçen yıla göre sağlanan artışlar incelendiğinde ise yapılan yeni yatırımlar ile orantılı olarak ABD’de yüzde 31,7, Avrupa ve Güney Amerika bölgesinde yüzde 20,2 ve  İspanya’da ise yüzde 5,3 artış gözleniyor.
Şirket ayrıca İspanya’da kurulu küçük hidroelektrik santrallerinde aynı dönemde 259 milyon kilovat saat, biyomas ve termal güneş enerjisi santrallerinde ise 16 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirdi.
Şirketin 2010 yılının ilk yarısında ürettiği elektrik ise 2009’un aynı dönemine göre yüzde 21,5 artış göstererek 12.858 kilovat olarak gerçekleşti.

Iberdrola Renovables’ın geçen yıl gerçekleşen 1.402 megavatlık yeni kurulum ile beraber yenilenebilir enerjinin farklı alanlarında şu an toplam kurulu gücü 11.406 megavat seviyesinde ve bu kurulu gücün yüzde 51’i İspanya dışında bulunuyor.

İspanya’da şirketin sahip olduğu toplam 5.588 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinde rüzgar enerjisi santrallerinin payı 5.194 megavat iken geriye kalan kapasitenin 342 megavatı küçük hidroelektrik santrallerinde, 50 megavatı termal güneş enerjisi santralinde ve 2 megavatı da biyoyakıt santralinde bulunmakta.
Şirketin İspanya dışındaki kurulu gücünün büyük çoğunluğu ise toplam 41 rüzgar tarlasındaki 3.877 megavatlık güç ile ağırlıklı olarak ABD’de bulunurken, geriye kalan 1.099 megavatlık kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santralleri ise 10 farklı Avrupa ve Güney Amerika ülkesinde bulunmakta.