Horizon 2020 başvuruları açıldı

Program kapsamında çevre ve enerji alanında yenilikçi fikirler desteklenecek

4 Ocak 2018

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan, ulusal koordinasyonu ise TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı Horizon 2020 için 2018 yılı başvuruları başladı.

Çevre, İklim ve Su Kaynakları alanlarında yenilikçi proje fikirlerinin desteklendiği ve çevre, su kaynakları mühendisliği, hidro-informatik, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, eko-inovasyon, geri dönüşüm, kaynak verimliliği ve ham maddeler alanında çalışmalara kaynak sağlanacak H2020 ENVIRONMENT programı ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Horizon 2020’deki güvenli, temiz ve verimli enerji; fosil yakıtlar, petrol, doğal gaz ve kömür; yenilenebilir enerji kaynakları, güneş ve rüzgar enerjisi, enerji teknolojileri, enerji verimliliği alanlarındaki yenilikçi fikirlere sahip çalışmaların destekleneceği H2020 ENERGY programı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Horizon 2020 kapsamında sağlanan desteklerden sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ birlikleri, bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar yararlanabiliyor.