Hollanda yargısı ülkesinin iklim hedeflerinin yükseltilmesi gerektiğine hükmetti

Lahey Bölge Mahkemesi Hollanda yönetiminin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerinin yükseltilmesi gerektiğine karar verdi

25 Haziran 2015

Hollanda yargısı Hollanda’nın 2020 yılı için belirlediği sera gazı azaltım hedeflerinin yetersiz olduğuna ve yükseltilmesi gerektiğine hükmetti.

Hollandalı çevre örgütü Urgenda öncülüğündeki 886 Hollanda vatandaşı ülke yönetimlerinin iklim değişikliği riskini bilmesine rağmen, gerekli adımları atmakta ihmalkar davranmak ile suçlayarak 2012 yılında Hollanda hükümetine karşı dava açmıştı.

Urgenda Hollanda’nın sera gazı salımlarını 2020 yılında 1990 seviyesinin yüzde 14 ila 17 altına indirme hedefini yeterli olmadığını ve en azından yüzde 25 olması gerektiğini savunuyordu.

Lahey Bölge Mahkemesi tarafından görülen dava dün sonuçlanırken, mahkeme heyeti kararın gerekçesinde iklim değişikliği riskinin mevcut ve gelecek nesillerdeki Hollandalılar için çok büyük ve somut bir risk olduğunu, Hollanda devletinin de bu duruma uygun olarak mevcuttan çok daha yüksek bir katkı sunması gerektiğini belirtti.

Gerekçede Hollanda devletinin küresel iklim sorununun çözümünün yalnızca Hollanda’ya bağlı olmadığı savının arkasına da sığınamayacağını ve gelişmiş bir ülke olarak bu soruna en üst düzeyde katkı sunması ve liderlik etmesi gerektiği, insan hakları hukuku ve çevre hukukunun da bu durumu karşılıklı olarak desteklediği ifadeleri yer aldı.

Mahkeme Hollanda hükümetinin Urgenda’ya mahkeme masrafı olan 13,521.82 Avro’yu faizleri ile beraber ödemesi gerektiğine de karar verdi.

Hollanda hükümetinin kararı temyiz hakkı bulunurken, hükümet adına açıklama yapan Çevre Bakanı Wilma Mansfeld yönetimlerinin Urgenda ile aynı hedefi paylaştıklarını fakat farklı görüşleri olduğunu kaydetti.

Mansfeld kararın Hollanda devleti için ne anlama geldiğini inceleyeceklerini de ifade ederken, hükümet olarak stratejilerinin AB çapında ve uluslararası anlaşmalara dayalı bir uygulamayı hayata geçirmek olduğunu da kaydetti.

Daha önce ABD’de açılan benzer davalarda sonuç alınamamışken, Belçika ve Filipinler’de de benzer dava süreçleri devam ediyor.

Hollanda’nın küresel sera gazı emisyonlarındaki payı yüzde 0,5 düzeyinde bulunuyor.

* Lahey Bölge Mahkemesi tarafından verilen kararın İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.