Hollanda güneşte 5 GW’a yaklaşıyor

Kurulu gücün %90’lık bölümünü çatı projeleri oluşturuyor

6 Mayıs 2019

Hollanda’nın güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesinin 2018’de 1.503 MW artarak yıl sonu itibari ile 4.414 MW’a yükseldiği açıklandı.

Hollanda İstatistik İdaresi verilerine göre bu gücün 444 MW’lık bölümünü zemine monte projeler, 3.969 MW’lık bölümünü ise çatı üstü sistemler oluşturuyor.

Çatı üstü sistemlerde ticari binaların payı 1.662 MW iken, konut kurulumlarının payı ise 2.307 MW oldu.